Filipiny – Szeroki i szczegółowy program ożywienia kultury powołaniowej
Wyróżniony

19 grudzień 2018

(ANS – Manila) – W ciągu ostatnich dwóch lat (2017-2018) obie inspektorie Filipin, północnych i południowych (FIN i FIS), realizowały program ożywienia kultury powołaniowej, starając się uwrażliwić na nią wszystkich salezjanów i ich świeckich współpracowników. W kontekście szybkiego rozwoju kultury młodzieżowej na Filipinach i ostatniej reformy systemu edukacyjnego w tym kraju, owo “wzmocnienie” powołaniowe jawi się rzeczywiście jako bardzo odpowiednie.

W inspektorii FIN ten cały proces rozpoczął się od Kapituły Inspektorialnej 2016, angażując całą wspólnotę inspektorii, wszystkie szkoły i parafie, łącznie ze świeckimi współpracownikami w posłannictwie, doprowadzając do przyjęcia pełnej agendy inicjatyw, które należy podjąć:

 • Mianowanie salezjanina, który zająłby się w pełnym wymiarze godzin wyłącznie promocją powołań, przygotowując, monitorując i oceniając program powołaniowy.
 • Mianowanie salezjanów, którzy tworzyliby ekipę animacji powołaniowej inspektorii; ta liczyłaby 10 osób, a wśród nich także kilku świeckich.
 • Sygnalizowanie i informowanie wszystkich salezjanów o sytuacji powołaniowej inspektorii.  
 • Organizowanie salezjańskiego spotkania dotyczącego animacji powołaniowej (ang. SAVE).
 • Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promujących salezjańskie powołanie za pośrednictwem wszystkich rodzajów mediów, z pomocą wspólnoty postnowicjackiej.
 • Rozpowszechnianie plakatów powołaniowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na parafie z diecezji Laguna, szkoły parafialne i inne szkoły prowadzone przez zgromadzenia żeńskie, gdzie nie ma zgromadzeń męskich.
 • Promocja kultury powołaniowej w mediach społecznościowych poprzez kreatywną i interaktywną stronę internetową.
 • Zamieszczanie ogłoszeń związanych z promocją powołaniową w takich pismach, jak “Euchalette” i “Family Matter Magazine”.
 • Zaproponowanie każdemu salezjaninowi, by zachęcał kandydatów, których uzna za odpowiednich, do formacji.  
 • Współpraca w sieci z Komisją Episkopatu ds. Powołań oraz kierownikami ds. powołań z Filipin w celu odpowiedniej koordynacji, wsparcia i propagowania działalności w tym względzie.
 • Organizowanie kolokwiów powołaniowych oraz rekolekcji/dni skupienia dla nastolatków z ostatnich klas szkoły średniej, z placówek salezjańskich i nie tylko.  
 • Odprawianie Mszy św. w strukturach salezjańskich i nie tylko.

Motywację dla salezjanów stanowi tutaj nie tylko zmniejszająca się liczba nowych powołań konsekrowanych, ale przede wszystkim – nagląca potrzeba ożywienia prawdziwego “duszpasterstwa młodzieżowo-powołaniowego”, jak to zakłada Kościół i Zgromadzenie w “Ramach odniesienia dla salezjańskiego duszpasterstwa młodzieżowego”.

Także modlitwa do Najśw. Serca PJ (O Cor Iesus Sacratissimo), którą ułożył bł. ks. Michał Rua, a która została rozpowszechniona wśród salezjanów i świeckich zaangażowanych na tym szczególnym polu, może stanowić mały, codzienny wyraz “kultury powołaniowej”: “O Najświętsze Serce Jezusa, ześlij pobożnemu Towarzystwu Salezjańskiemu wielu dobrych i gorliwych robotników, i pomóż im wytrwać. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!” (O Cor Jesu Sacratissimum, ut bonos et dignos operarios piae Salesianorum Societati mittere et in ea conservatore digneris. Te rogamus audi nos!).

Źródło: AustraLasia

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.