Ghana – Dać pić spragnionym: salezjańskie wsparcie międzynarodowe na rzecz małych wspólnot wiejskich

30 kwiecień 2019

(ANS – Ashiaman) – Woda jest niezbędna dla wszystkich organizmów żywych. Jej rola jest tak znacząca dla ludzi, że prawo do dostępu do niej uznane zostało za jedno z kluczowych praw człowieka, a Narody Zjednoczone zaliczyły go do Celów Zrównoważonego Rozwoju – szóstego: “Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi”. Niestety, dostęp do wody, zwłaszcza wody pitnej, jest czymś luksusowym dla licznych społeczności na świecie.

Salezjanie z inspektorii Afryki Zachodniej Anglojęzycznej (AFW), w ramach swojej misji ewangelizacji, edukacji i promocji społecznej udzielają się w ponad 50 miejscowościach i wspólnotach, które liczą od 70 do 3500 mieszkańców każda. Tak więc mowa tu o małych lub bardzo małych skupiskach ludzkich, znajdujących się często poza głównymi miastami, miejscach bez dróg albo ze słabą siecią dróg. Są to wspólnoty, które, gdy chodzi o zaopatrzenie w wodę, zasadniczo korzystają z powierzchniowych cieków wodnych.

Tego rodzaju źródła wodne znajdują się również 5 kilometrów od niektórych wiosek, a pod względem higienicznym nie zawsze są bezpieczne. A poza tym, większa część ich wysycha w czasie pory suchej i pozostaje zaledwie nieco wody nie nadającej się do picia. To kończy się tym, że wspólnoty toczą ze sobą walki, co również dotyczy zwierząt, starając się zgarnąć dla siebie to niewiele, co pozostało.

Dlatego też salezjanie z AFW robią wszystko, aby zapewnić wodę pitną tym wspólnotom, co czynią dzięki międzynarodowemu wsparciu, funduszom, które są gromadzone przez salezjańskie prokury misyjne na całym świecie, takie jak: “Salesian Missions” z New Rochelle, w Stanach Zjednoczonych; “Misiones Salesianas” w Madrycie; “Don Bosco Mission” w Wiedniu, w Austrii, czy “Don Bosco Mission” w Bonn, w Niemczech.

Dzięki wspólnym wysiłkom można było zrealizować 18 projektów wodnych: 11 w regionie Sunyani, w jego środkowo-zachodniej części, i 7 w Tatale, na wschodnich krańcach, prawie że na granicy z Togo. 

Chodzi tu przede wszystkim o studnie z ręcznym mechanizmem ekstrakcji wody (13), ale nie brakuje również wieży/zbiornika wody, 3 studni mechnicznych, a także – mechanicznej pompy wodnej na energię słoneczną.

Ogółem, beneficjentami tych inicjatyw jest około 4.020 osób z dystryktu Sunyani i kolejnych 3.430 z dysktryktu Tatale.

“Dać pić spragnionym, poza tym, że jest uczynkiem miłosierdzia, stanowi integralną część naszej strategii duszpasterskiej, ukierunkowaną na holistyczny rozwój ludzki, poszanowanie praw człowieka i pedagogikę prewencyjną” – mówi na koniec Benson Osei-Savio Boateng z Biura Planowania i Rozwoju Inspektorii AFW.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.