ONZ – Aspiracje młodzieży i pilność działań w kontekście zmian klimatu
Wyróżniony

16 lipiec 2019

(ANS – Nowy Jork) – W dniu 11 lipca w Nowym Jorku miał miejsce panel dyskusyjny nt. “Aspiracje młodzieży i pilność działań w kontekście zmian klimatu”, którego organizatorami byli: “Don Bosco Green Alliance” (DBGA), Salezjańska Prokura Misyjna w New Rochelle, “Salesian Missions” i “Don Bosco Network” (DBN). Ten towarzyszył odbywającymu się w tym czasie Politycznemu Forum Wysokiego Szczebla ONZ. Wspomniany panel skupiał się na inicjatywach związanych ze zmianami klimatycznymi, odnosząc się do 13. Celu Zrównoważonego Rozwoju, wpływie zmian klimatu na ludzi młodych i ich przyszłości.  

Głos zabrali następujący prelegenci: September Kelokelo, z Instytutu Księdza Bosko w Port Moresby, w Papui-Nowej Gwinei; Santiago Corrales, z Instytutu Technicznego im. Księdza Bosko w Panamy; Abigail Gyabaa z “Don Bosco Youth Network” w Afryce Zachodniej, pochodząca z Ghany, oraz - Rebecca Petz z “Don Bosco Youth Net” w Niemczech. Moderatorem debaty był ks. Savio Silveira, salezjanin, rzecznik prasowy DBGA.

Na początku głos zabrał abp Bernardito Auza, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, który, przytaczając słowa z encykliki Laudato Si’, stwierdził: “Młodzi domagają się zmiany... i odgrywają krytyczną, profetyczną rolę; musimy wysłuchać ich głosu”.

Następnie September Kelokelo, mówiąc o podniesieniu się poziomu mórz, opisał zgubny wpływ tego zjawiska na takie kraje wyspiarskie, jak Papua-Nowa Gwinea. “Zmiany klimatyczne są rzeczywistością, to się dzieje... Nasze wyspy znajdują się w niebezpieczeństwie, nasza przyszłość jest zagrożona”. Zaś Santiago Corrales, przybliżając działania, jakie są podjemowane w jego szkole, powiedział: “Nie potrzebujemy ustaw, aby działać. Odczuwamy pilność takich działań i odpowiadamy”.  

“Zmiany klimatu wpływają na produkcję rolniczą, są przyczyną powodzi i wzrostu chorób w moim kraju, z powodu których wiele dzieci musi często opuszczać szkołę” – stwierdził Abigail Gyabaa. Natomiast Rebecca Petz, podkreślając związek praw ludzkich i ochrony środowiska, oświadczyła, że do kryzysu dotyczącego klimatu dochodzi kryzys związany z uchodźcami i innymi problemami społecznymi. 

W czasie tego panelu wielu młodych uczestników domagało się bardziej zdecydowanych i natychmiastowych działań i to w różnym zakresie: edukacji środowiskowej w szkołach, promocji technologii z niską emisją dwutlenka węgla, dużych kar od emisji dwutlenka węgla, eliminacji tworzyw sztucznych jednorazowego użytku oraz – zaangażowania politycznego młodzieży w tym względzie...

Były prezydent Kiribati, Teburoro Tito, zachęcił młodych, by nie tracili zapału. “Wy najlepiej rozumiecie dzisiaj, co znaczy kryzys klimatyczny; nie traćcie tego zapału, nie rezygnujcie z tej walki”.

Odnosząc się do tego spotkania, ks. Thomas Pallithanam, przedstawiciel salezjanów przy ONZ, stwierdził: “Dzisiaj młodzi czują pilność działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom, i my, salezjanie, musimy ich wesprzeć w stawianiu czoła tym wyzwaniom”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.