Brazylia – Ks. Rezende Sarmento, salezjanin: “Po Synodzie Kościół w Amazonii już nie będzie taki sam”

18 listopad 2019

(ANS – Manaus) – “Jest to Synod biskupów, ale my [autochtoni] wnieśliśmy wielki wkład w ten Synod”. Spoglądając wstecz na to ważne spotkanie w Kościele, jedyny kapłan autochton, który w nim uczestniczył, salezjanin z grupy etnicznej Tuyuca – ks. Justino Rezende Sarmento, pochodzący z Górnego Rio Negro, mający 25 lat kapłaństwa i 35 salezjańskiego życia zakonnego, nie ma wątpliwości co do wkładu, jaki wnieśli rdzenni mieszkańcy w ten Synod, podkreślając wielkie znaczenie, jakie to wydarzenia będzie mieć na poziomie lokalnego duszpasterstwa: “Po Synodzie Kościół w Amazonii już nie będzie taki sam, będzie inny, bardziej obecny i bardziej zaangażowany, bardziej samarytański”.

W jaki sposób dyskutowano o kwestii rdzennych ludów w czasie tego synodalnego zgromadzenia?

Ojcowie synodalni wiedzieli, że jednym z kluczowych tematów była kwestia rdzennych ludów. Papież Franciszek po spotkaniu z rdzenną ludnością w Puerto Maldonado, w Peru, w dniu 19 stycznia 2018 roku uściślił, że główny temat Synodu dla Amazonii będzie dotyczył ochrony ludów tubylczych i amazońskich. A poza tym, uznał rdzennych mieszkańców za głównych interlokutorów na wszyskich poziomach, także w odniesieniu do Kościoła. Dlatego też papież Franciszek wypowiedział profetyczne słowa, sprzeciwiając się tym wszystkim projektom, które zagrażają życiu amazońskich ludów, rdzennej ludności i ich ziemiom...  

Jak oceni Ksiądz ostateczne ustalenia Synodu, które dotyczą rdzennych ludów?

Ludom tubylczym poświęcono szczególną uwagę w czasie tego Synodu... Myślę, w końcowym dokumencie kwestia dotycząca autochtonów została dobrze przedstawiona. Mogłoby być lepiej, ale trzeba wiedzieć, że proces synodalny tworzy wiele rąk. Ale autochtoni, którzy uczestniczyli w Synodzie, mogą uzupełnić swoje wypowiedzi, odpowiednio zinterpretować to, co zawiera ten dokument, i ubogacić go nowymi refleksjami, w zależności od ich konkretnej sytuacji. Ojcowie synodalni byli bardzo uważni na głos ludów tubylczych. Wiele z nich stwierdziło, że przedstawiciele [ludów tubylczych] bardzo wpłynęli na obrady Synodu. I tak właśnie było.   

Czy można powiedzieć, że był to Synów rdzennych ludów?  

Jak powiedziałem, Synod dla regionu Amazonii to Synod Biskupów, ale, my, autochtoni, uczestniczyliśmy w tym synodalnym procesie od chwili jego zwołania, w procesie przygotowania i czynnego w nim udziału. Jako uczestnicy możemy powiedzieć, że był taki czas, w którym biskupi i misjonarze z Amazonii mówili w naszym imieniu. Ale już od jakiejś dekady, zarówno na forum społecznym, jak i w Kościele, my sami mówimy to, co myślimy, o naszych środowiskach, o naszych tubylczych wspólnotach chrześcijańskich, ponieważ my sami tworzymy lud Boży, jesteśmy Kościołem. Nie chcemy być tylko adresatami ewangelizacji, ale – ewangelizatorami.  

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.