Włochy – “Dać więcej temu, kto otrzymał mniej”. W walkę z ubóstwem edukacyjnym musi się zaangażować cała wspólnota

06 luty 2020

(ANS – Rzym) – 57 partnerów, a wśród nich organizacje non-profit, różne jednostki lokalne, szkoły, 14 ośrodków realizacji programu – z których 11 na Południu – a ponadto 80 pracowników i 3 tys. dzieci. Te liczby składają się na projekt “Salesiani per il Sociale APS” pod nazwą “Dare di più a chi ha avuto di meno” (Dać więcej temu, kto otrzymał mniej), realizowany w ramach społecznego przedsięwzięcia “Con i Bambini”, którego celem jest zwalczanie ubóstwa edukacyjnego wśród dzieci. Ten projekt osiągnął półmetek. Po półtora roku jego realizacji we wszystkich lokalnych siedzibach organizowane są spotkania i seminaria, w czasie których jest on prezentowany na szczeblu lokalnym, jak również omawiane są działania i perspektywy związane z jego fazą końcową.

Pierwsze z tych wydarzeń o charakterze publicznym miało miejsce w Trapani, a wzięli w nim udział uczniowie szkół, nauczyciele, dyrektorzy szkół. Uczestniczyli również: burmistrz miasta, przedstawiciele miejskich służb społecznych oraz ks. Giovanni D’Andrea, przełożony salezjańskiej inspektorii sycylijskiej. Spotkanie koordynowała lokalna ekipa projektu i odpowiadający za ten projekt na szczeblu ogólnokrajowym – Andrea Sebastiani.

Gdy chodzi o ten projekt, istotnym było nie tylko objęcie nim dzieci, ale także dorosłych (nauczycieli i rodziców) jako tych, którzy powinni być bardziej docenieni w swojej roli wychowawczej.

“Nie chodzi tutaj i jedynie o dostarczenie nowej wiedzy i umiejętności, ale o dowartościowanie i odkrycie na nowo tych możliwości, które już posiadają” – wyjaśnia Andrea Sebastiani. “Przede wszystkim podejmowane działania składają się na pedagogiczny counseling, uwzględniający rady klasowe oraz formację nauczycieli i rodziców”.  

Na drugi etap tego projektu złożyła się praca w sieci, obejmująca współpracę z różnymi instytucjami edukacyjnymi z terenu. Istotnie, w każdej siedzibie tego projektu odbywały się spotkania, których celem było opracowanie, podpisanie i wdrożenie porozumień dotyczących edukacji na szczeblu lokalnym (CEL). W ten sposób określono wyzwania i cele wychowawcze związane z różnymi środowiskami z terenu i grupami wiekowymi dzieci. Pozwoli to ocenić i umieścić w sieci to, co poszczególni partnerzy już realizują.

Trzeci rodzaj działań dotyczył bezpośrednio dzieci w okresie adolescencji. “W siedzibach operacyjnych opracowano programy szkoleniowe dla szkół średnich, które dotyczą poczucia własnej wartości, motywacji, przynależności stowarzyszeniowej, także o charakterze sportowym, działań kreatywnych i artystycznych, świata cyfrowego i pomocy w nauce” – stwierdza Roberto Maurizio, odpowiedzialny za naukową stronę projektu.

Mówi na koniec dr Sebastiani: “Edukacja nigdy nie jest rzeczą prywatną i autoreferencyjną, ale sprawą wspólnotową, podobnie jak walka z ubóstwem edukacyjnym, w którą muszą się zaangażować wszyscy członkowie wspólnoty, aby ta mogła być ‘wspólnotą, która wychowuje’”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.