Polska – Obchody 100-lecia obecności salezjanów w Skawie

02 wrzesień 2020
Foto: don Paweł Gacek SDB

Skawa, Polska – sierpień 2020 – W niedzielę 30 sierpnia, w atmosferze radości i wdzięczności Salezjanie z domu i parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Skawie (Inspektoria Krakowska), z obecnym proboszczem i dyrektorem ks. Tadeuszem Szamarą, obchodzili 100-lecie obecności w tym mieście. Uroczystej Eucharystii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, emerytowany arcybiskup Krakowa, w koncelebrze z ks. inspektorem Marcinem Kaznowskim, ekonomem inspektorialnym ks. Gabrielem Stawowym i licznymi innymi salezjanami. Powstanie i rozwój parafii w Skawie łączy się nierozerwalnie z przybyciem i obecnością duchowych synów św. Jana Bosko. Dnia 1 października 1942 roku, w mrocznym okresie II wojny światowej i okupacji, Kuria Metropolitalna w Krakowie wydała dekret erekcyjny ustanawiający Parafię pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Skawie, przy kościele wybudowanym z funduszów własnych i z ofiar wiernych. Za zgodą Stolicy Apostolskiej prowadzenie tej parafii powierzono Zgromadzeniu Salezjańskiemu. To historyczne wydarzenie poprzedziła prawie 20-letnia obecność salezjanów, którzy przybyli tu po raz pierwszy w 1920 roku (dom zakonny od 1924 roku). W swojej homilii kard. Dziwisz, przywołując charyzmat św. Jana Bosko, ukierunkowany na ubogą i opuszczoną młodzież, stwierdził m.in.: „Chciał jej pełni człowieczeństwa, dlatego wyprowadzał młodych z nędzy i ubóstwa, zapewniał im godne warunki życia, dbał o ich wykształcenie, zdobycie zawodu, a przede wszystkim o pełny wzrost ich życia chrześcijańskiego, i ta integralna metoda wychowawcza przynosiła wspaniałe owoce”. A nawiązując do św. Jana Pawła II i więzów, jakie go łączyły z salezjanami, kardynał odniósł się do charyzmatu salezjańskiej parafii, wskazując na pracę wśród młodzieży: „Dziś w Europie i w Polsce toczy się walka o duszę młodego pokolenia. Ukazujmy naszym młodym piękno chrześcijańskiego życia. Chrystus i Jego Ewangelia mogą naprawdę zafascynować młodych, jeżeli dostrzegą żywe wzorce wiary pośród nas, wśród swoich rodziców, nauczycieli i duszpasterzy”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.