Włochy – Spotkanie wyborcze „Polisportive Giovanili Salesiane” z Sycylii

26 luty 2021

Katania, Włochy – luty 2021 – 21 lutego w „Auditorium Don Bosco” Instytutu “San Francesco di Sales” w Katanii odbyło się spotkanie wyborcze „Polisportive Giovanili Salesiane” z Sycylii. Spotkanie rozpoczął ks. Giovanni D’Andrea, przełożony salezjańskiej inspektorii sycylijskiej (ISI), który zachęcił uczestników do bycia znakami nadziei poprzez sport i wychowanie młodzieży i ich rodzin: do bycia dobrymi trenerami-wychowawcami, dla których Ksiądz Bosko jest wzorem i przewodnikiem. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie z działalności PGS w ostatnich czterech latach, w którym podkreślono wzrost afiliacji i członków, jak również żywotność działań sportowych i szkoleniowych. Po przyjęciu budżetu dokonano wyboru nowych odpowiedzialnych na poziomie regionu i kraju. 66 stowarzyszeń PGS wybrało nowych członków Rady regionalnej, z tym, że na stanowisku przewodniczącego został potwierdzony Massimo Motta. Dokonano także wyboru nowych radców krajowych, którzy będą reprezentować Sycylię: Maurizio Siragusa i Chiara Romano. Do nich dołączyli również nowi regionalni referenci: ks. Enzo Timpano SDB i s. Giusy Davì CMW.

L’assemblea si è aperta con i saluti don Giovanni D’Andrea, Superiore dell’Ispettoria salesiana della Sicilia (ISI): “Vi esorto ad essere segni di speranza attraverso lo sport e l’educazione, non solo per i giovani ma anche per le loro famiglie. Avete un impegno non facile, ma confidiamo sempre nel Signore che se pur mette alla prova non abbandona, come fa un buon ‘all-educatore’ o un buon dirigente quale mi auguro ognuno di voi sia, avendo Don Bosco come modello e guida”.
Nel corso della riunione il Presidente regionale ha poi riassunto nella sua relazione il cammino associativo degli ultimi quattro anni, evidenziando un incremento di affiliazioni e tesserati, ma soprattutto la vivacità sul piano dell’attività sportiva e formativa, dichiarando: “Ringrazio le società che in questi anni ci hanno dato fiducia per le attività sportive e formative. Se le PGS sono ben ramificate in Sicilia bisogna ringraziare i Comitati Provinciali, che giorno dopo giorno conducono le attività sul territorio in modo capillare”.

Dopo la relazione e l’approvazione del bilancio, i presenti sono stati chiamati a rinnovare le cariche regionali e nazionali. Le 66 associazioni PGS hanno così scelto il nuovo Consiglio Regionale che vedrà Presidente Massimo Motta, Vicepresidente Giovanni Sergio Caripoli, e Consiglieri: Antonino Gennaro, primo degli eletti, seguito da Lorena Mileti, Ivan Zinna, Massimo La Bella, Piervito Vulpetti.
In Giunta Regionale figurano: Motta Massimo, presidente, Maurizio Siragusa, Tesoriere, ed Enzo Caruso, Segretario, Antonino Gennaro, Direttore Tecnico Regionale.
Nel Collegio dei Revisori vi sono: Matteo Marino, Concetto Di Rosa, Santino Rinaldi, Carmelo Caggegi.

Le Associazioni Siciliane hanno espresso poi i Consiglieri Nazionali, che rappresenteranno la Sicilia, scegliendo Maurizio Siragusa e Chiara Romano.
Nel nuovo organico si aggiungono anche i referenti regionali Don Enzo Timpano (SdB), sr. Giusy Davì (FMA).

Le Polisportive Giovanili Salesiane sono un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI, presente in Sicilia con ben 7 comitati territoriali, che garantiscono attività sportive e formative per il settore giovanile e non solo.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.