Hiszpania – Spotkanie formacyjne salezjanów kwinkwenistów z inspektorii SSM: “Życie uczuciowe osoby konsekrowanej”

01 kwiecień 2022

Alzuza, Hiszpania – marzec 2022 – W dniach 18-20 marca odbyło się doroczne spotkanie formacyjne młodych salezjanów kwinkwenistów z inspektorii św. Jakuba Większego (SSM). Uczestniczyli w nim także (na zdjęciu od lewej do prawej): ks. Manuel Ramos, ks. Germán Rivas, ks. Juan José Bartolomé (delegat ds. formacji inspektorii SSM), José Luis Gallego, ks. Fabrice Pubu (ACS), Manuel Rupérez, ks. Ramón Ariza i ks. Koldo Gutiérrez (odpowiedzialni za formację). Prowadził je ks. Bartolomé, któremu towarzyszył ks. Gutiérrez, a głównym tematem spotkania było: „Życie uczuciowe osoby konsekrowanej”, a punktem wyjścia był jeden z tekstów biskupa Uriarte. Temat oscylował między dzieleniem się doświadczeniami dotyczącymi sprawowania posługi, modlitwą i „lectio divina” oraz dialogiem i refleksją nad trudnościami pierwszych lat kapłaństwa. Ks. Gutiérrez stwierdził, że refleksja nad tym, co zostało przeżyte, jest kluczem do dalszego rozwoju witalnego i duchowego. A przeżywanie wszystkiego w klimacie dobrej komunikacji, modlitwy i odpoczynku, sprawia, że formacja dotyka wszystkich potrzeb człowieka, a nie tylko wymiaru intelektualnego i związanego z planowaniem, ale także egzystencjalnego i życiowego, oświeconego wiarą i słowem Bożym.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.