Kolumbia – Szkoła salezjańska „El Sufragio” z inspektorii Medellín otrzymuje „Pieczęć niedyskryminacji” od ministerstwa spraw wewnętrznych

26 maj 2023

Medellín, Kolumbia – maj 2023 – Ministerstwo spraw wewnętrznych Kolumbii i „Icontec”, kolumbijska organizacja non-profit zajmująca się określeniem standardów technicznych i certyfikacją, przyznały "Pieczęć niedyskryminacji" Szkole salezjańskiej "El Sufragio", należącej do inspektorii Kolumbii-Medellín (COM). Pieczęć ta jest wyrazem uznania dla stosowanego podejścia edukacyjnego i uwzględnienia praw człowieka w świadczeniu usług wychowawczo-duszpasterskich szkoły, zgodnie z wytycznymi Sektora Duszpasterstwa Młodzieży i „Don Bosco International” (DBI) w ramach kampanii na rzecz walki z mową nienawiści "No Hate Speech". Aby promować to podejście do praw człowieka, integracji i niedyskryminacji w perspektywie wychowawczej i tożsamości salezjańskiej, salezjańska inspektoria Medellín wdrożyła odpowiednią politykę inspektorialną dotyczącą praw człowieka. Dzięki skoordynowanej pracy Inspektorialnej Komisji ds. Praw Człowieka, Inspektorialnego Biura ds. Rozwoju i Wspólnoty Wychowawczo-Duszpasterskiej (WWD) Szkoły "El Sufragio", inspektoria wdrożyła plan działania, który promuje poszanowanie Praw Człowieka i wzmacnia środowiska salezjańskie jako środowiska bezpieczne i chroniące, zwłaszcza dzieci i młodzież. "Pieczęć niedyskryminacji", która przyznawana jest na trzy lata, potwierdza to, iż szkoła salezjańska "El Sufragio" zapobiega i eliminuje różne formy dyskryminacji, wywierając pozytywny wpływ na lokalną tkankę społeczną. Od tej pory wyzwaniem będzie dalsza praca i doskonalenie się każdego dnia w oferowaniu znaczącej, zrównoważonej i integracyjnej usługi wychowawczo-duszpasterskiej. Wraz z przyznaniem tej pieczęci inspektoria COM staje się pierwszą organizacją kościelną i pionierem w kolumbijskim sektorze edukacyjnym, który otrzymał takie wyróżnienie. Ta radosna wiadomość potwierdza zdecydowane zaangażowanie Inspektorii na rzecz równości i niedyskryminacji ze względu na płeć, ideologię, narodowość, pochodzenie etniczne, wiek, orientację seksualną i status społeczny, przyczyniając się do tworzenia środowiska równych możliwości, równości i sprawiedliwości w Kolumbii.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.