Polska – Kongres Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej

30 czerwiec 2017

Kraków, Polska – czerwiec 2017 – W dniach 16-18 czerwca w Krakowie odbył się Kongres Stowarzysznia Salezjanów Współpracowników (SSW) Prowincji Krakowskiej na temat “Idźmy i głośmy dzieła św. Jana Bosko”. Poniżej krótka relacja z jego przebiegu. 

Rozpoczął się w piątek 16 czerwca Mszą św., której przewodniczył i homilię wygłosił delegat prowincjalny ks. Adam Paszek. Słowo Boże oparł na jednym z błogosławieństw: „Błogosławieni czystego serca...”. Powinniśmy rozpoczynać Kongres z czystymi sercami, bez uprzedzeń. Jesteśmy zobowiązani stawać w obronie wartości rodziny, miłości małżeńskiej, młodzieży, zwłaszcza tej najbiedniejszej i występować przeciw wykluczeniom, których jest wiele w dzisiejszym świecie.

Po kolacji nastąpiło oficjalne otwarcie Kongresu przez ks. Adama Paszka oraz wystąpienie ustępującego koordynatora p. Romana Machowskiego, który w liczbach przedstawił to, co działo się przez ostatnią kadencję. Nie mogło zabraknąć podziękowań dla Rady oraz księży Delegatów oraz innych osób, które angażowały się na rzecz Stowarzyszenia. Były również gorące podziękowania dla p. Romana za jego zaangażowanie i poświęcenie podczas sprawowania funkcji Koordynatora Rady prowincjalnej. Następnie ks. Dariusz Bartocha przedstawił prezentację o Błogosławionej Piątce Poznańskiej, ku czci której uroczystości, z okazji 75-tej rocznicy męczeńskiej śmierci odbyły się na początku czerwca w Poznaniu. Był też czas na wspomnienia podczas prezentacji kalendarium wydarzeń, które przygotował ks. Paszek. Mogliśmy powrócić do naszych wspólnych spotkań, czy to opłatkowych, czy podczas dni skupienia, czy wreszcie spotkań w Siedliskach. Na zakończenie pierwszego dnia odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

Sobota to dzień wyborów oraz złożenia przyrzeczeń przez nowych członków SSW z Oświęcimia, Zabrza i Jasła (7 osób). Po śniadaniu wysłuchaliśmy sprawozdania ekonomicznego Administratora, wystąpienie Koordynatora oraz nastąpił wybór Prezydium i Przewodniczącego Kongresu oraz poszczególnych komisji. Wszyscy uprawnieni do głosowania udzielili absolutorium ustępującej Radzie.

O godz. 10.00 Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Adam Paszek. Odniósł się w niej do słów z Ewangelii „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt, 17-37), które jak podkreślił, szczególnie wybrzmiewają w dniu wyborów Rady prowincjalnej i złożenia przyrzeczeń przez nowych członków Stowarzyszenia. Jezus mówi o odpowiedzialności za wypowiadane słowa. Ci, którzy ślubują wierność Bogu i ludziom powinni tego dochować. My, Salezjanie Współpracownicy, wypowiedzieliśmy słowa przyrzeczenia i musimy przywrócić w dzisiejszych czasach wartość danemu słowu, bo tego oczekuje od nas Chrystus: „A co nadto jest, od Złego pochodzi”. W tym kontekście należy sobie zadać pytanie, jaka jest prawda o moim życiu jako Salezjanina Współpracownika? Czy daję świadectwo prawdzie? Czy jestem jak Brat Albert „dobrym jak chleb”?

Potem nastąpiły wybory nowej Rady prowincjalnej, w skład której weszli przedstawiciele wszystkich Centrów lokalnych (12 osób), a na pierwszym zebraniu wybrano Koordynatora, którym został pan Jan Ryk z Kielc. Gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy owocnej pracy, wszelkich potrzebnych łask i błogosławieństwa Bożego oraz darów Ducha Świętego.

Naszym gościem był p. Stanisław Veselsky ze Słowacji, Radca SSW Europy Centralnej i Wschodniej, który przedstawił główne kierunki działalności Stowarzyszenia w kontekście tego regionu.

W tym dniu wysłuchaliśmy również wystąpienia p. dr Krystyny Herej-Szymańskiej na temat „Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał” oraz naszego gościa o. Władysława Dybasia, werbisty, o jego pracy misyjnej w Togo. Po południu mogliśmy zwiedzić Ogród biblijny i Park misyjny, które położone są przy Seminarium, a wieczorem wysłuchaliśmy koncertu zespołu seminaryjnego księży michalitów „Michael”. Wielkim zaskoczeniem i niespodzianką okazała się wizyta państwa Janiny i Jana Dudów, rodziców Prezydenta RP, którzy opowiadali o wychowaniu swoich dzieci i odpowiadali na pytania.

Sobotni dzień zakończyliśmy pogodnym wieczorem, który poprowadzili s. Diana Jonczyk, michalitka oraz ks. Emil Midura.

Niedziela to wyjazd do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej przy Relikwiach św. siostry Faustyny. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dariusz Bartocha. Podkreślił w niej, że świat w dzisiejszych czasach potrzebuje Bożego miłosierdzia, ale miłosierdzie to nie tylko działanie Boga, ale też ludzi. Stąd też zaproszenie do czynienia uczynków miłosierdzia, bowiem miłosierdzie nie jest słabością, ale cnotą. Wręcz drugą naturą chrześcijanina powinno być miłosierdzie. Bóg posyła nas wszystkich jako apostołów miłosierdzia. Czyńmy więc miłosierdzie słowem, czynem, modlitwą. Tak, jak nas stać, bowiem każdy może być miłosierny wedle swoich możliwości. Po Mszy św. był czas na indywidualne zwiedzanie i osobistą modlitwę.

Po powrocie nastąpiło podsumowanie Kongresu oraz błogosławieństwo Maryi Wspomożenia Wiernych. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy powrócili ubogaceni duchowo i z nadzieją na dalsze dobre działanie Stowarzyszenia. 

W Kongresie wzięło udział ponad 60 Współpracowników, 9 księży i siostra michalitka. Jesteśmy wdzięczni p. Romanowi Machowskiemu za jego pełną poświęcenia działalność w Stowarzyszeniu jako Koordynatora oraz za zorganizowanie Kongresu. Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w nim Księżom, zaproszonym Gościom oraz s. Dianie za muzyczne ubogacenie naszego spotkania, a nowej Radzie Szczęść Boże!”.

Beata Cygnar SSW Jasło-Fara

foto: Zbigniew Cygnar 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.