Polska – Spotkanie dyrektorów i proboszczów Inspektorii Krakowskiej

19 marzec 2018

Kraków, Polska – marzec 2017 – W dniach 14-15 marca odbyło się spotkanie odpowiedzialnych za placówki salezjańskie, dyrektorów i proboszczów Inspektorii Krakowskiej (PLS). W pierwszym dniu, po wspólnej modlitwie miała miejsce prezentacja Wiązanki Przełożonego Generalnego na rok 2108 ze strony ks. inspektora Adama Parszywki.

Po przerwie, na sympozjum z cyklu „Dialogi o wychowaniu”, które odbędzie się 7 kwietnia, zaprosił ks. Sylwester Jędrzejewski, po czym głos zabrał ks. Marcin Kaznowski, wikariusz inspektora, który omówił temat formacji i jej etapów, a ponadto streścił aktualny stan Rodziny Salezjańskiej w naszej inspektorii oraz omówił rekolekcje dla współbraci. Centralnym punktem programu była Eucharystia, koncelebrowana w kaplicy seminaryjnej, z homilią ks. inspektora, który podkreślił w niej znaczenie charyzmatu i tożsamości salezjańskiej oraz autorytetu, który z nich wynika, zadając istotne pytanie” “Kim będą salezjanie, jeśli wyrzekną się pracy z młodzieżą?”. Następnie ks. inspektor poświęcił nowe pomieszczenia seminaryjnej pralni. Po południu był przewidziany czas na odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia; szkolenie, które przeprowadziła p. Weronikę Griszel z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego na temat towarzyszenia i weryfikacji zadań jako elementów profesjonalnego, odpowiedzialnego zarządzania, a także – spotkanie z ks. Gabrielem Stawowym, ekonomem inspektorialnym, który podzielił się z zebranymi kwestiami natury administracyjnej. Drugi dzień obrad rozpoczął się Eucharystią pod przewodnictwem ks. Marcina Kaznowskiego, wikariusza ks. inspektora, z kazaniem ks. inspektora, który podkreślił, że przyszłość salezjanów jest związana z towarzyszeniem młodym ludziom, z asystencją – bo tylko to gwarantuje, że salezjańska misja będzie udana. Potem głos zabrali odpowiedzialni za różne sektory inspektorii krakowskiej. Ks. Andrzej Król nawiązał do spotkania duszpasterzy Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (MGS) w Madrycie i omówił plany dotyczące Savionaliów, które odbędą się na początku maja. O towarzyszących Savionaliom XXIX Światowych Igrzyskach Młodzieży opowiedział ks. Bogusław Zawada. Następnie ks. Wojciech Strzelecki podsumował dotychczasowe i omówił przyszłe inicjatywy dotyczące Służby Liturgicznej, zaś ks. Jan Hańderek, szef Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego “Młodzi Światu” – te związane z animacją misyjną. Sporo miejsca poświęcono komunikacji społecznej, a przede wszystkim – spójności przekazu poszczególnych jednostek naszej inspektorii. Po wystąpieniu ks. inspektora głos zabrał ks. Adam Świta, red. nacz. pisma „Don Bosco”, który polecił książkę „Otwieranie drzwi”, wywiad Dominique Woltona z papieżem Franciszkiem, w którym Ojciec Święty mówił m.in. o komunikacji społecznej i ważnej roli dziennikarzy. Na temat wspólnej identyfikacji graficznej wypowiedziała się profesjonalna projektantka grafiki, a projekt nowej strony internetowej inspektorii (zintegrowanej ze stronami placówek) przedstawił informatyk. Omawiano także sprawę ewentualnej reaktywacji Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu, inne zagadnienia dotyczące szkolnictwa, a także kwestie porządkowo-dyscyplinarne i perspektywy rozwoju poszczególnych placówek.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.