Polska – Inauguracja roku akademicko-formacyjnego na „Łosiówce”

04 październik 2018
Foto: Adrian Sroka SDB

Kraków, Polska – październik 2018 – W dniu 1 października, w salezjańskim studentacie teologicznym w Krakowie miała miejsce inauguracja nowego roku akademicko-formacyjnego. Uczestniczyli w niej, poza studentami teologii, przełożeni polskich inspektorii salezjańskich, ich zastępcy i inni salezjanie, córki Maryi Wspomożycielki, a także – bp Enrico dal Covolo, salezjanin, były rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Te uroczystości, które odbywały się w kontekście obchodów 100-lecia obecności salezjanów na „Łosiówce”, rozpoczęły się Mszą św. pod przewodnictwem ks. bpa E. dal Covolo, z homilią przełożonego inspektorii wrocławskiej – ks. Jarosława Pizonia; celebracji towarzyszył śpiew seminaryjnego chóru „Canticum”. Były one także okazją do uhonorowania dwóch zasłużonych, emerytowanych profesorów salezjańskiego Seminarium – ks. Jana Wilkołka, wykładowcy łaciny i ks. prof. Jana Krawca, wykładowcy prawa kanonicznego – inspektorialną nagrodą „Mir”: za wybitne osiągnięcia w dziedzinach nauki, formacji oraz za spisywanie dziejów salezjanów inspektorii krakowskiej. Laudacje wygłosili kolejno ks. Dariusz Bartocha i ks. Adam Paszek. Następnie, po odśpiewaniu hymnu „Gaude Mater Polonia”, ks. Dariusz Kozłowski, rektor seminarium, przedstawił sprawozdanie za rok akademicki 2017/2018, po czym wykład inauguracyjny pt. „Teologia jako wyzwanie dla innych nauk w zsekularyzowanej Europie” wygłosił ks. bp Enrico dal Covolo”. Po wykładzie inauguracyjnym głos zabrali zaproszeni goście, m.in. ks. dr hab. Roman Bogacz, profesor UPJPII, ks. Andrzej Wujek, inspektor warszawskiej inspektorii salezjanów oraz s. Lidia Strzelczyk, inspektorka córek Maryi Wspomożycielki inspektorii warszawskiej.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.