Salezjańska ars educandi
Wyróżniony

21 marzec 2017

Praca zbiorowa, red. Karolina Kmiecik-Jusięga i ks. Bogdan Stańkowski SDB

Publikacja jest zbiorem 14 artykułów napisanych przez dobrych znawców księdza Bosko i jego systemu wychowawczego z różnych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Artykuły w poszczególnych częściach są wzajemnie powiązane, przez co wprowadzają czytelnika z jednej strony w coraz to nowe zagadnienia, z drugiej zaś odsłaniają przed nim kolejne aspekty, zasady i wyróżniki salezjańskiej sztuki wychowania.

Każdy z ukazanych jej aspektów czy obszarów praktycznej realizacji potwierdza uniwersalność i poniekąd ponadczasowość myśli wychowawczej ks. Bosko. Nie oznacza to jednak, że badania nad nią są niepotrzebne. Warto w tym kontekście przywołać słowa wypowiedziane jeszcze przez ks. Edigio Viganò, VII przełożonego generalnego salezjanów, który zwykł był mówić o systemie księdza Bosko jako o „nowym systemie prewencyjnym”, analogicznie do wyrażeń „nowa ewangelizacja” czy „nowe wychowanie”. Według niego, „Nowy system prewencyjny oznacza, że musimy ożywić system prewencyjny księdza Bosko w formie nowej, odpowiadając nowym czasom, czyli musimy ożywić charyzmat księdza Bosko u progu trzeciego tysiąclecia!”

(Z recenzji ks. prof. dra hab. Jerzego Gocko SDB)

Salezjańska metoda wychowawcza, zwana potocznie systemem prewencyjnym, była i jest przedmiotem wielu badań zarówno w aspektach pedagogicznych, teologicznych, pastoralnych, psychologicznych itp. Powszechnie uznawana za nowatorską, szczególnie na tle XIX-wiecznych metod wychowawczych, do dzisiaj wykazuje, w wielu wymiarach, swoją aktualność. Szczególnym wyrazem tej aktualności jest integralne ujęcie wychowania, zarówno w aspekcie zasad, jak i praktyki wychowawczej. Wydaje się, że redaktorzy publikacji Salezjańska ars educandi pragnęli właśnie dokonać swoistego rodzaju przeglądu wielu aspektów tej metody: pedagogicznego, terapeutycznego, edukacyjnego, duszpasterskiego (misyjnego), katechetycznego. Taki wybór treści można uznać za potrzebny i wskazany, gdyż pokazuje on, że prewencyjna działalność salezjańska ma duże zdolności przystosowywania się do różnych sytuacji, w których uczestniczy adresat wychowania salezjańskiego.

(Z recenzji ks. prof. dra hab. Kazimierza Misiaszka SDB)

Wydawnictwo WAM Kraków, 308 stron

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.