Izrael – Salezjańska odpowiedź na pandemię w inspektorii Bliskiego Wschodu
Wyróżniony

06 październik 2020

(ANS – Cremisan) – Inspektoria Bliskiego Wschodu pw. Jezusa Młodzieńca (MOR) to jedna z najbardziej dotkniętych pandemią Covid-19 inspektorii. Tutaj, oprócz kryzysu zdrowotnego, salezjanie muszą stawiać czoła utrzymującemu się kryzysowi gospodarczemu i wielu innym problemom, takim jak ostatni wybuch w Bejrucie, do którego doszło 4 sierpnia.

Sytuacja w Libanie, już wcześniej niestabilna pod względem społeczno-gospodarczym, pogorszyła się po wybuchu w Bejrucie. Ludzie muszą zmierzyć się zarówno ze skutkami tego strasznego wybuchu, jak i ze zwiększającą się liczbą przypadków zakażenia  Covid-19. W tym kontekście salezjanie zdecydowali się zawiesić wszelkie działania do czasu, kiedy rząd oficjalnie nie wyda takiego zezwolenia. Jednocześnie starają się pomóc osobom potrzebującym, dostarczając im jedzenie i artykuły pierwszej potrzeby, jak również zapewniając stypendia szkolne dzieciom z rodzin, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii. A poza tym zdecydowano, gdy chodzi o rok szkolny 2020/2021, że lekcje w szkole technicznej i zawodowej będą się odbywać głównie zdalnie, aby zminimalizować ryzyko zakażenia zarówno w odniesieniu do uczniów, jak i nauczycieli.

Wsparcie rodzin najbardziej potrzebujących miało miejsce również w Egipcie, gdzie Rodzina Salezjańska rozprowadzała racje żywnościowe i środki higieniczne. A oprócz tego, około 30 rodzin otrzymało dodatkową pomoc w postaci niewielkiej sumy pieniędzy na pokrycie wydatków związanych z mieszkaniem, prądem i wodą. Dyrekcje salezjańskich szkół z Kairu i Aleksandrii, odpowiadając na potrzeby rodzin uczniów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, zapewniły im stypendia i obniżyły czesne na rok szkolny 2020/2021.

Podobne rozwiązania zastosowano w Betlejem i Nazarecie, miastach, które bardzo ucierpiały z powodu blokady nałożonej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. W Betlejem uczniowie salezjańskiej szkoły technicznej, znajdujący się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, otrzymali pomoc w postaci stypendiów szkolnych, które całkowicie lub częściowo pokryją wydatki związane ze szkołą. Jednocześnie został zorganizowany intensywny kurs dla wszystkich nauczycieli, który dotyczy metod i narzędzi do prowadzenia edukacji zdalnej. Trudniejsza jest sytuacja w Nazarecie, gdzie od 23 września są zamknięte szkoły i cała działalność edukacyjna musi odbywać się zdalnie.

Gdy chodzi o sytuację w Syrii, ta pozostaje nadal dramatyczna. Pod koniec czerwca, kiedy stosunkowo zmniejszyła się liczba zakażeń Covid-19, salezjanie zdecydowali się otworzyć swoje ośrodki w Aleppo i Damaszku, starając się złagodzić stres psychospołeczny dzieci i ich rodziców. Niestety, w sierpniu nadeszła nowa fala zakażeń, co dotknęło wielu osób, doprowadzając do ponownego zamknięcia ośrodków. Odtąd salezjanie bardziej koncentrują się na potrzebach rodzin syryjskich, niosąc podwójną pomoc: o charakterze ekonomicznym, wspierając materialnie tych, którzy stracili swoje źródła dochodu, i – edukacyjnym, by nie pozostawić samym sobie dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, którzy mają problemy z nauką.

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.