Salwador – FUSALMO nie przestaje stawiać na młodzież
Wyróżniony

18 grudzień 2020

(ANS – San Salvador) – Salezjańska organizacja “Fundación Salvador del Mundo” (FUSALMO), korzystając ze wsparcia Wydziału Nauk Społecznych Ameryki Łacińskiej z Kostaryki (FLACSO Costa Rica) i Międzynarodowego Ośrodka Badań i Rozwoju (CRDI), przedstawiła rezultaty programu zarządzania społeczno-zawodowego, prezentując również wyniki badań nt.  “Przedsiębiorcy i zatrudnienie młodzieży w kontekstach znaczonych przemocą w Salwadorze: analiza trajektorii społeczno-zawodowej i kultury biznesowej”. Miało to miejsce w dniach 2-5 grudnia w mieście San Salvador.

W czasie prowadzenia wspomnianych badań zostały zrealizowane różne inicjatywy w zakresie szkolenia technicznego i komplementarnego, pośrednictwa pracy i przedsiębiorczości w ramach projektu “Młodzież. Budując przyszłość”, którego celem jest przygotowanie beneficjentów tegoż do pracy w różnych sektorach, w których ci podejmują swoją pierwszą pracę. Z tego projektu skorzystało ogólem 651 ludzi młodych z gmin Soyapango i okolic, odbierając na koniec dyplom, który potwierdzał zdobyte przez nich umiejętności zawodowe.  

Jednocześnie zostały przedstawione cele i znaczenie tego przedsięwziecia, jak również – sama działalność i droga, jaką przebyła FUSALMO. Analiza, jaką przeprowadzono w związku z projektem “Młodzież. Budując przyszłość”, wykazała, że był to najlepszy projekt, jaki został zrealizowany dotąd w ramach programu zarządzania społeczno-zawodowego, uwzględniając różne obszary działania, najważniejsze osie i sam proces towarzyszenia beneficjentom.

W czasie tego spotkania została również zaprezentowana kampania “Młodzież: tak+stawiając na rozwój”, poprzez którą poszukuje się nowych możliwości zatrudnienia młodzieży w firmach salwadorskich, które w sposób szczególny przyczyniają się do przemysłowego rozwoju kraju i jego siły roboczej, a które poza tym bardziej inkluzywnie postrzegają i promują talent młodych ludzi mieszkających na stygmatyzowanych gospodarczo i społecznie obszarach Salwadoru.  

FUSALMO będzie nadal pracować, poprzez swoje programy i projekty, na rzecz polepszenia dobrostanu i podniesienia jakości życia dzieci i młodzieży z Salwadoru znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, przyczyniając się w ten posób do rozwoju ich umiejętności i pomagając im stać się obywatelami zdolnymi do przeprowadzenia znaczących zmian w społeczeństwie.

Źródło: Boletín Salesiano (Centroamérica)

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.