USA – Światowy Dzień Ubogich: programy “Salesian Missions” na rzecz ubogich
Wyróżniony

19 listopad 2023
Foto ©: Sergio Ramazzotti

(ANS – New Rochelle) – 19 listopada obchodzony jest VII Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony w 2016 r. przez papieża Franciszka na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. W tym kontekście “Salesian Missions”, Salezjańska Prokura Misyjna z siedzibą w New Rochelle, USA, włącza się w te obchody, dołączając do innych organizacji katolickich na całym świecie.

W tym roku temat wybrany na ten Dzień brzmi: “Nie  odwracaj twarzy od żadnego biedaka” (Tb 4, 7). W Orędziu ogłoszonym 13 czerwca na VII Światowy Dzień Ubogich papież Franciszek podkreśla pilną potrzebę powrotu do tego, do czego wzywa encyklika “Pacem in terris” w jej 60. rocznicę, zaznaczając, że każda istota ludzka ma prawo do egzystencji, do integralności fizycznej, do niezbędnych i wystarczających środków zapewniających godziwy poziom życia, zwłaszcza w odniesieniu do pożywienia, ubrania, mieszkania, odpoczynku, opieki medycznej i niezbędnych usług socjalnych; a zatem ma prawo do zabezpieczenia na wypadek choroby, kalectwa, wdowieństwa, starości, bezrobocia oraz w każdym innym przypadku utraty środków utrzymania z powodu okoliczności, na które nie ma wpływu.

“Salezjanie służą tym, którzy żyją w ubóstwie, zapewniając edukację i wsparcie społeczne, pomagając im poprawić ich życie i mieć nadzieję na lepszą przyszłość” - powiedział ks. Timothy Ploch, tymczasowy szef “Salesian Missions”. "Salezjanie udzielają się na rzecz zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak schronienie, żywność, opieka medyczna i czysta woda, a także robią wszystko, aby pomoc humanitarna docierała do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Również dlatego, że po zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb młodzi ludzie mają większe szanse na ukończenie szkoły” - dodał.

W kontekście Światowego Dnia Ubogich “Salesian Missions” chcą przybliżyć niektóre programy edukacyjne i społeczne, które realizują, pomagając ubogim i osobom zagrożonym, zwłaszcza najmłodszym, i zaspakajając ich podstawowe potrzeby. Pomagają im zdobyć wykształcenie i znaleźć sposób na wyjście z ubóstwa.

Taki program jest realizowany w Mjanmie, gdzie dzięki hojności dobroczyńców udało się przekazać nowe komputery uczniom szkoły salezjańskiej. Dzięki tym nowym narzędziom dzieci mogą doskonalić swoje umiejętności i uczyć się podstawowej obsługi komputera. Ks. Khun Myat Victor, ekonom wizytatorii Mjanmy, wyraził wdzięczność za tę darowiznę. “Właśnie urządziliśmy salę komputerową i pierwsza grupa młodych ludzi rozpoczęła zajęcia” - wyjaśnił ks. Victor.

W Nigerii, a konkretnie w mieście Lagos, salezjanie prowadzą ośrodek dla dzieci "Bosco Home", który niesie prawdziwe światło nadziei dla nieletnich zmagających się z niepewnością i rozpaczą. Obecnie ośrodek może pomieścić 20 dzieci, ale salezjanie przygotowują się do wdrożenia nowego projektu, który pozwoli pomieścić w nim 80 potrzebujących dziewcząt i chłopców. W szczególności ośrodek pomaga tym młodym ludziom poprzez program rehabilitacji, który obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, edukację, opiekę medyczną, odzież, doradztwo i zajęcia psychoterapeutyczne, a także nabywanie umiejętności zawodowych, kontakt z rodziną i reintegrację. Ponadto działa tu salezjański ośrodek kształcenia zawodowego, który zapewnia młodym ludziom umiejętności niezbędne do późniejszej pracy, pomagając im stać się samowystarczalnymi.

Natomiast uczniowie uczęszczający do szkoły technicznej “Don Bosco” w mieście Gatenga w Rwandzie otrzymali wsparcie żywieniowe dzięki “Salesian Missions”. Wsparcie obejmuje zakup żywności na śniadanie, obiad i kolację w szkole. “Don Bosco Gatenga” została założona w 1976 r., aby pomóc sierotom i dzieciom ulicy znajdującym się w trudnej sytuacji w zdobyciu wykształcenia. Do szkołyy uczęszcza obecnie 366 uczniów, z których 289 żyje w ubóstwie i otrzymuje posiłki w szkole. Placówka prowadzi również gospodarstwo ekologiczne i duży ogród warzywny.

I na koniec, w Sierra Leone, średnia szkoła rolnicza “St. Augustine” w Lungi zapewnia edukację zmarginalizowanym uczniom w regionie. Obecnie liczy 700 uczniów, 34 nauczycieli i czterech pracowników pomocniczych, w tym pielęgniarkę. Biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne w kraju i wyzwania stojące przed uczniami, szkoła niedawno przywróciła program dożywiania. Część funduszy od darczyńców została przeznaczona na wsparcie tego programu i zapewnienie potrzebującym uczniom dostępu do zdrowej żywności poprzez umożliwienie spożywania posiłków w szkole.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.