SG – Promować zrównoważony i integralny rozwój człowieka
Wyróżniony

11 kwiecień 2024

(ANS – Rzym) – Dziś termin “rozwój” jest często używany, ale często z perspektywy filantropijnej lub ideologicznej. Dlatego ważne jest, aby mówić o zrównoważonym i integralnym rozwoju człowieka z perspektywy katolickiej. W kontekście comiesiesięcznego wspomnienia daty wyruszenia pierwszej salezjańskiej wyprawy misyjnej odnosi się do tej kwestii radca generalny ds. misji, ks. Alfred Maravilla.

“Rozwój” to termin, który ma wiele implikacji. Organizacje pozarządowe, fundacje i liczne organizacje są zaangażowane w różne projekty rozwojowe. Jednak czysto ekonomiczne i technologiczne modele rozwoju są niewystarczające. W rzeczywistości rozwój to nie tylko ograniczenie ubóstwa i nierówności, ani też akumulacja bogactwa i zwiększona dostępność dóbr i usług. Technokratyczny model rozwoju traktuje naturę jako nieskończone źródło energii i zasobów naturalnych, fałszywie twierdząc, że negatywne skutki nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, intensywnego wykorzystania paliw kopalnych i bezprecedensowego niszczenia ekosystemów można łatwo przywrócić  (por. Laudato si 23, 24, 106; Caritas in Veritate 23).

I podobnie, modele rozwoju, które ideologicznie odrzucają Boga lub kierują się ateizmem obojętności, stają się ignoranckie wobec Stwórcy i ryzykują, że staną się równie ignoranckie wobec ludzkich wartości. Istotnie, te pozbawiają ludzi duchowej i moralnej siły, która jest niezbędna do osiągnięcia integralnego rozwoju człowieka. “Człowiek rozwija się, gdy wzrasta duchowo, gdy jego dusza poznaje samą siebie oraz prawdę, której zarodek Bóg w niej umieścił, gdy prowadzi dialog z samym sobą oraz ze swym Stwórcą” (CV 76). Model rozwoju bez Boga prowadzi do rozwoju wyłącznie ludzkiego, który może łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że może sam się zbawić, promując odczłowieczoną formę rozwoju.

Rozwój musi być “prawdziwy”, “integralny” i “zrównoważony” w tym sensie, że uwzględnia wymiar ekonomiczny, społeczny, polityczny, kulturowy i duchowy osoby ludzkiej, która musi dbać również o Stworzenie dla przyszłych pokoleń. Zrównoważony i integralny rozwój człowieka to holistyczne spojrzenie na rozwój zakorzenione w katolickiej nauce społecznej, ale także podzielane przez inne tradycje religijne i wyznaniowe, jak również  tradycje filozoficzne i sapiencjalne.

Ten wspiera dobro każdej osoby i całej osoby w świetle Ewangelii, uwzględniając aspekty kulturowe, ekonomiczne, polityczne, społeczne, duchowe, religijne, relacyjne, środowiskowe i ekologiczne, aby pomóc każdemu człowiekowi być bardziej, a nie tylko mieć więcej.

Otwartość na Boga czyni człowieka otwartym na innych i na rozumienie życia jako radosnego zadania, które należy wypełniać w duchu solidarności. Dlatego w sercu zrównoważonego i integralnego rozwoju człowieka znajdują się szacunek i otwartość na życie, które wzmacniają moralne włókna narodów i sprawiają, że lepiej rozumieją potrzeby ubogich (por. CV 11, 28, 29, 78, 79). Dlatego Kościół poświęca się ewangelizacji, która promuje całego człowieka (por. Centesimus Annus 55).

Zrównoważony i integralny rozwój człowieka opiera się na trzech zasadach, jakimi są: godność osoby ludzkiej, solidarność i pomocniczość. Godność osoby ludzkiej bazuje na przekonaniu, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1, 26), obdarzając tym samym każdą jednostkę niezrównaną godnością. Godność osoby ludzkiej stanowi podstawę jedności rodziny ludzkiej i nienaruszalnych praw człowieka. Jest to pierwsza zasada katolickiej nauki społecznej (por. KKK 1700).

Solidarność z kolei bazuje na przekonaniu, że jesteśmy spadkobiercami poprzednich pokoleń, że korzystamy z wysiłków tych, którzy byli przed nami i tych, którzy są nam współcześni, i że jesteśmy powołani do troski o Stworzenie z myślą o przyszłych pokoleniach. Dlatego nie możemy zaniedbywać dobrobytu pokoleń, które przyjdą po nas i obecnego pokolenia. Mamy obowiązek wobec wszystkich. Solidarność rodzi się z wiary, oznacza zdecydowane zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego i postrzega osobistą odpowiedzialność jako fundament wolności jednostki ( por. Popolorum Progressio, 17).

I wreszcie pomocniczość, kluczowa zasada nauki społecznej Kościoła, polega na udzielaniu przez “wyższy szczebel” pomocy “niższemu szczeblowi” za pomocą odpowiednich środków. I odwrotnie, oznacza ona, że “szczebel wyższy” nie podejmuje decyzji przeznaczonych dla kompetentnego “szczebla niższego”, pozbawiając go jego funkcji (KKK 1883). Pomocniczość jest zasadą normatywną w podejmowaniu decyzji, która pozwala na prawdziwą wolność, uczestnictwo, osobistą odpowiedzialność i szanuje godność osoby ludzkiej, zawsze będąc w stanie dać coś innym (por. CV 57).

Ksiądz Bosko, świadomy społecznych implikacji swojej pracy, starał się wychowywać młodych ludzi na “uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”. Dzisiaj, jako Wspólnoty Wychowawczo-Duszpasterskie, wychowujemy i ewangelizujemy młodych ludzi, aby doprowadzić ich do pełnej dojrzałości, otwierając ich na prawdę, rozwijając w nich odpowiedzialną wolność, wspierając ich zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości, pokoju i troski o stworzenie (por. Konst. 31-33).

 

Do refleksji i dzielenia się:

1. Jaki jest model mojego rozwoju?

2. W jaki sposób możemy promować zrównoważony i integralny rozwój osób, które zostały nam powierzone?

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.