SG – Wolontariat: zrobić coś znaczącego dla Boga
Wyróżniony

11 czerwiec 2024

(ANS – Rzym) – W wielu krajach lato to czas, w którym wielu młodych ludzi decyduje się na wolontariat. Dlatego w czerwcu radca generalny ds. misji, ks. Alfred Maravilla, dzieli się refleksjami na temat chrześcijańskiego i salezjańskiego znaczenia wolontariatu.

Wolontariat znacznie rozwinął się w ostatnich dziesięcioleciach nie tylko wśród młodych ludzi, ale także wśród różnych fachowców i emerytów. Ale czym tak naprawdę jest wolontariat?

Ludzie w każdym wieku wykonują proste czynności, które są jakąś formą wolontariatu, takie jak pomoc w schroniskach dla bezdomnych, trenowanie drużyny sportowej, pełnienie roli przewodnika w muzeum lub udział w pracach społecznych, takich jak sprzątanie we własnej dzielnicy. Obecnie większość wolontariatu odbywa się w ramach konkretnej organizacji lub grupy. Jego celem jest zrobienie czegoś dla dobra innych. Tym “innym” może być całe społeczeństwo, konkretna grupa ludzi lub jakiś cel.

Z samej swojej natury wolontariat jest bezpłatną usługą, która jest chętnie świadczona w celu pomocy i wsparcia osób lub grup z powodów filantropijnych, religijnych lub osobistych. Ostatnie badania wskazują również, że młodsze pokolenia angażują się w wolontariat ze względu na korzyści, jakie mogą odnieść z tego doświadczenia w życiu osobistym i zawodowym. Niektórzy chcą służyć, aby osiągnąć swoje własne cele. Inni natomiast wykorzystują konkretne umiejętności, w których zostali przeszkoleni, aby wspierać działania rzecznicze (advocacy), podczas gdy jeszcze inni są wolontariuszami w organizacjach, które odpowiadają danemu etapowi ich życia.

Oczywiście wolontariat nie zmieni świata. Oferuje jednak osobom indywidualnym możliwość wprowadzenia zmian w ramach darmowej usługi. Wolontariusze poświęcają swój czas, energię i osobiste dary, kierując się szczerym pragnieniem dokonania zmian i stworzenia lepszej przyszłości dla wszystkich. Dlatego też odgrywają istotną rolę we wprowadzaniu pozytywnych zmian w otaczającym ich świecie.

Wolontariat wiąże się z poświęceniem. Wolontariusze oddają swój czas, dary, a czasem nawet środki osobiste. Jest to “angażujące wyzwanie”, który “przerywa zwykłe, codzienne życie”. Czasami wolontariusze “dają” z siebie tak wiele, że są zestresowani, “wypaleni”, wyczerpani i przytłoczeni. Wolontariat to jednak dwukierunkowa droga. Wykonywanie bezpłatnych usług ma głęboki i trwały wpływ nie tylko na tych, którzy służą, ale także na samych wolontariuszy.

Wolontariat oferuje doskonałe możliwości nauczenia się czegoś nowego. Poprzez wolontariat nabywa się szerszego sposobu myślenia i zwiększa elastyczność, odporność, pewność siebie, wrażliwość międzykulturową, rozwój empatii, współczucia i wrażliwości na kwestie społeczne. Dla niektórych młodych ludzi wolontariat stanowi ideał do osiągnięcia, dając im więcej entuzjazmu do życia, a także upewniając i wzmacniając ich przekonanie co do konkretnej ścieżki zawodowej.

Wolontariat inspirowany chrześcijaństwem wynika z przekonania, że osoba ludzka jest “obrazem i podobieństwem” Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie, dobrowolnie i pokornie wkraczając w historię, i że uczy miłości jako zasady relacji między Bogiem a ludzkością i między ludźmi. Proponuje każdemu uczniowi-misjonarzowi możliwość życia ewangelicznym wezwaniem do służby w codziennym życiu, a nie tylko w sytuacjach kryzysowych.

Wolontariat jest sposobem na konkretne życie kluczową zasadą katolickiej nauki społecznej: solidarnością. Solidarność łączy się z przekonaniem, że miłość oznacza troskę o wszystkich, zwłaszcza o ubogich. Jako jedna ludzka rodzina dzieci Bożych nadal pracujemy razem, aby budować struktury społeczne i gospodarcze, które pozwolą wszystkim doświadczyć równej godności, a jednocześnie doprowadzą do uzdrowienia naszych relacji i nawrócenia, niezależnie od naszego pochodzenia etnicznego, ekonomicznego, ideologicznego i religijnego.

Papież Benedykt XVI podkreślił, że wolontariat jest osobistym doświadczeniem wspaniałomyślnej miłości Boga w Jezusie Chrystusie, która wzywa nas do służenia naszym braciom i siostrom, zajmując taką samą postawę. “Katolicki wolontariat nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, ale to nas nie zniechęca. [...] To niewiele, co możemy zrobić, aby złagodzić ludzkie potrzeby, może być postrzegane jako dobre ziarno, które wykiełkuje i przyniesie obfite owoce. Jest to znak obecności i miłości Chrystusa, który, jak drzewo Ewangelii, rośnie, aby dać schronienie, ochronę i siłę wszystkim potrzebującym(Przemówienie do uczestników Papieskiej Rady “Cor Unum”, 11 listopada 2011).

Ksiądz Bosko wspierał różne formy wolontariatu wśród swoich chłopców w Oratorium na Valdocco. Jednym z najbardziej uderzających przykładów była epidemia cholery, która nawiedziła Turyn od 1 sierpnia do 21 listopada 1854 r., zabijając 1400 osób. Jednak żaden z chłopców Oratorium wysłanych przez Księdza Bosko do pomocy ofiarom cholery nie został zarażony. Dzisiaj ten przykład jest kontynuowany przez “Salezjański Wolontariat Misyjny” jako służba solidarności, świadczona bezpłatnie przez młodego człowieka (17-35 lat), motywowanego wiarą, posłanego i przyjętego przez wspólnotę misyjną, zgodnie z pedagogiką i duchowością Księdza Bosko.

Zechciej także Ty zachęcić młodych ludzi do zrobienia czegoś znaczącego dla Boga poprzez Salezjański Wolontariat Misyjny!

 

Do refleksji i dzielenia się 

Czy chętnie angażuję się w służbę innym jako wolontariusz?

Co wiem o Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym?

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.