SG – W sercu salezjańskiego charyzmatu
Wyróżniony

28 czerwiec 2019

(ANS – Rzym) – Pod obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa, znajdującym się w centrum Bazyliki wybudowanej przez Księdza Bosko w Rzymie, widnieją dwie postaci: św. Franciszek Salezy i św Małgorzata Maria Alacoque, która zapoczątkowała nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa po objawieniach, która miała od grudnia 1673 roku. Św. Franciszek Salezy założył, wraz ze świętą Joanną Franciszką de Chantal zgromadzenie wizytek, do którego należała Małgorzata Maria Alacoque. Ale nie chodzi tutaj jedynie o odniesienia historyczne.

“Serce” stanowi tutaj syntezę przesłania św. Franciszka Salezego, które najpierw przekazał swoim życiem, a potem – swoimi pismami.

Franciszek umiał ubogacić drogę Kościoła miłością bez granic. Jest to owocem dojrzałości, która miała swój początek w latach studiów, a potem była kontynuowana przez dziewięć następnych lat jego kapłańskiego życia, z których siedem przeżył jako misjonarz w Chiablese, gdzie musiał pokonywać różnego rodzaju przeciwności. Przyjął następującą strategię: zdobywać serca jedno po drugim, czyniąc to z cierpliwością i łagodnością. To samo podejście stosował jako biskup: “Bóg mnie zabrał ode mnie samego, aby mnie wziąć dla Siebie i darować ludziom. To zmieniło mnie z tego, jakim byłem, na tego, jakim musiałem być dla nich” - napisał w liście do Joanny Franciszki de Chantal w dniu swoich święceń biskupich.

“Serce” składa się na całość jego życia i jego dziedzictwa duchowego, z którego wypływa również dar, jaki, za pośrednictwem Małgorzaty Alacoque, dosięgnął całego Kościoła.

Duchowa historia Księdza Bosko jest jak wielkie drzewo, które wyrosło z tego samego korzenia. Ten zechciał, aby Franciszek Salezy złożył się na nazwę założonego przez niego zgromadzenia; oznaczało to kontynuację jego misji, ponieważ takie samo “serce” dało początek temu wszystkiemu, co zrodziło się z Księdza Bosko. 

Niczym do testamentu i symbolu serca Księdza Bosko nawiązują dwa szczególne momenty, których doświadczył on w Bazylice Najświętszego Serca. List napisany z Rzymu z maja 1884 roku, w którym zawierza to wszystko, co najbardziej leży mu na sercu, prosząc swoich salezjanów, by mieli to samo serce, jakie on ma względem chłopców, oraz – jedyna Msza św., którą odprawił w tejże Bazylice w dniu 16 maja 1887 roku, kiedy w pamięci jego serca odżyła cała drogą życia, jaką przemierzył, przeżywając ją jako “jeden i ten sam nurt miłości do Boga i braci (Konst., 3).

Powrót do tych korzeni otwiera szlak drogi odnowy, który tworzy “nowe serce”, z którym SALEZJANIE, według serca Księdza Bosko, mają służyć współczesnej młodzieży.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.