SG – Dwa ważne procesy, w które należy włączyć wszystkich salezjanów: “Animacja i zarządzanie wspólnotą” oraz “Młodzi salezjanie i towarzyszenie”

28 kwiecień 2020

(ANS – Rzym) – Dwa ważne procesy XXVII Kapituła Generalna (KG27) zleciła Przełożonemu Generalnemu i jego Radzie. Rezultaty pracy, jaka została wykonana w ciągu ostatnich czterech lat poprzedniego sześciolecia, przedstawiono w czasie zgromadzenia KG28 w formie dwóch dokumentów, które zatwierdził Przełożony Generalny ze swoją Radą: “Animazione e governo della comunità. Il servizio del direttore salesiano” (Animacja i zarządzanie wspólnotą. Posługa salezjańskiego dyrektora) oraz “Giovani salesiani e accompagnamento. Orientamenti e direttive” (Młodzi salezjanie i towarzyszenie. Wytyczne i dyrektywy).

Są one owocem długiej drogi, jaką przemierzyły wszystkie inspektorie, liczni dyrektorzy i tysiące młodych salezjanów. Po pewnych uzupełnieniach, jakie zaproponowała KG28, wspomniane dokumenty są obecnie dostępne w pięciu językach Zgromadzenia; w przygotowaniu jest polskie wydanie.

Lektura, jaką się zaleca, nie może być lekturą artykułu jakiegoś pisma, chociaż i ten sposób może być pierwszym podejściem, które jest interesujące i użyteczne. Ks. Ivo Coelho, radca generalny ds. formacji – który z bliska towarzyszył obu tym procesom – zasugerował w liście, który został przesłany ubiegłego tygodnia, aby pierwszy rok obecnego sześciolecia poświęcić lekturze dokumentu “Młodzi salezjanie i towarzyszenie...”, do czego zachęcił zwłaszcza wspólnoty formacji początkowej. Zaś w drugim roku tego sześciolecia można by zmienić przedmiot zainteresowania i przejść do lektury drugiego dokumentu.  

Każdy z tych dokumentów składa się z trzech części:

“Animacja i zarządzanie wspólnotą. Posługa salezjańskiego dyrektora”:

  • SALEZJAŃSKA TOŻSAMOŚĆ KONSEKROWANA
  • DYREKTOR W SALEZJAŃSKIEJ WSPÓLNOCIE ZAKONNEJ
  • DYREKTOR I WSPÓLNE POSŁANNICTWO SALEZJAŃSKIE

“Młodzi salezjanie i towarzyszenie. Wytyczne i dyrektywy”:

  • ROZEZNAĆ
  • ZINTERPRETOWAĆ
  • WYBRAĆ

Ze strony Dykasterii ds. formacji zostaną zaproponowane pomoce, które ułatwią wspólnotom stopniowe podejście do dokumentu w czasie pierwszych 12 miesięcy, pomagając w refleksji, wymianie zdań i kontestualizacji każdej jego części w odniesieniu do każdej grupy salezjanów i inspektorii.

Pierwszym celem jest jak najszerzej rozpowszechnić wersje cyfrowe tych dokumentów. Wersja papierowa zostanie przygotowana i udostępniona, kiedy warunki zewnętrzne na to pozwolą. 

Jak najszybsze rozpowszechnienie tych ważnych dokumentów jest również wyrazem podziękowania tym bardzo licznym współbraciom, którzy w różny sposób byli zaangażowani w ten proces, który dotarł do punktu, który wcale nie oznacza końcowego etapu. Mowa tu raczej o nowym wyjściu, więcej – o główną i najważniejszą fazę, w której podjęty kierunek ma doprowadzić do oczekiwanego rozwoju i zmian. 

Jest to także konkretny i autorytatywny sposób udzielenia wspólnej odpowiedzi na apel-pytanie KG28: “Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?”.

Pliki PDF w 5 językach Zgromadzenia

ARTYKUŁY POKREWNE

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.