SG – Projekt “Rosario Maiorano 2020” jako antidotum na kryzys związany z Covid-19

07 maj 2020

(ANS – Rzym) – Papież apeluje i salezjanie współpracownicy odpowiadają na ten jego apel. W czasie obecnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 wielokrotnie Ojciec Święty prosił, by nie zapominać o ubogich, których najbardziej dotknął ten kryzys. Dlatego też Światowa Rada Salezjanów Współpracowników zdecydowała się przekazać środki finansowe przewidziane w tym roku na realizację projektu “Rosario Maiorano 2020” na zaspokojenie lokalnych potrzeb związanych z pandemią koronawirusa.

“Doszliśmy do wniosku, że trzeba podjąć działania w takim zakresie, w jakim możemy to uczynić w naszych środowiskach, poprzez konkretne formy solidarności ekonomicznej. Oprócz kontynuowania naszej typowej działalności, konieczne jest znalezienie nowych sposobów i nowych narzędzi interwencji”. Antonio Boccia, światowy koordynator ds. salezjanów współpracowników, jest wyraźny i wyczerpujący w swojej wypowiedzi dotyczącej podjęcia tej inicjatywy. 

Decyzja co do rozpoczęcia tego projektu została podjęta pod koniec kwietnia, kiedy miało miejsce spotkanie Światowej Rady Salezjanów Współpracowników, na które złożyły się trzy sesje dla poszczególnych kontynentów, tak by wszystkim umożliwić udział z uwagi na różnicę czasu. W czasie trzech wideokonferencji odpowiedzialni za Stowarzyszenie przeanalizowali sytuację w różnych regionach i skutki związane z pandemią, która już dotknęła wszystkie kraje.

Na koniec Rada Światowa zdecydowała, by poprzez tegoroczny projekt “Rosario Maiorano 2020” wesprzeć ekonomicznie te działania, które są podejmowane w szczególnie trudnych sytuacjach związanych z kryzysem sanitarnym. W realizowaniu tego projektu będą wykorzystane środki z danych prywincji, jakie są przewidziane na rok 2020.

“Praktycznie biorąc, poszczególne Prowincje nie muszą przekazywać Radzie Światowej wpłat za rok 2020, ale mogą je spożytkować na miejscu na działania, jakie każda Rada Prowincjalna uzna za stosowne, by przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb miejscowej ludności”.

Potem do administratorów będzie należeć sporządzenie odpowiedniego sprawozdania dotyczącego wykorzystania tych środków finansowych i przesłania go do osoby odpowiedzialnej za administrację Stowarzyszenia na szczeblu światowym do końca grudnia 2020 roku.

“Jest to sposób, w jaki Rada Światowa chce pokazać, że jest blisko salezjanów współpracowników w tej trudnej sytuacji ekonomicznej” – wyjaśnia dalej koordynator światowy.

Tenże stwierdza na koniec: “W obecnym miesiącu, maju, poświęconym naszej drogiej Maryi Wspomożycielce, pozwólmy, by to Ona sama zasugerowała najlepszy sposób pomocy naszym braciom i siostrom, doświadczonym pandemią”.

Projekt “Rosario Maiorano” to inicjatywa, która została zapoczątkowana w 2019 r. przez Światową Radę Salezjanów Współpracowników, aby w ten sposób upamiętnić, poprzez solidarną pomoc, postać Rosario Maiorano (1956-2017), światowego koordynatora Stowarzyszenia w latach 2001-2012. Dzięki temu przedsięwzięciu w ubiegłym roku zapewniono edukację na odpowiednim poziomie ponad 300 dzieciom ulicy z Kenii, a około 150 młodych Kenijczyków mogło ukończyć swoje studia.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.