SG – Przełożony Generalny i Rada Generalna kontynuują spotkania dotyczące organizacji i programu Zgromadzenia Salezjańskiego

05 czerwiec 2020

(ANS – Rzym) – W dniu 3 czerwca Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime, ks. Stefano Martoglio, jego wikariusz, oraz radcy generalni i regionalni obecni w Siedzibie Generalnej, a także inni – przebywający obecnie w różnych krajach świata, ale połączeni wirtualnie, powrócili do prac związanych z organizacją i programem Zgromadzenia na najbliższe sześciolecie.

3 czerwca rozpoczęły się posiedzenia plenarne Przełożonego Generalnego i Rady Generalnej, ale prace tego gremium zostały zapoczątkowane już w maju, kiedy to zostało mianowanych siedmiu salezjańskich inspektorów.

W czerwcu, jak każdego roku, odbywają się spotkania Przełożonego Generalnego i Rady Generalnej, ale w tym roku z powodu pandemii Covid-19 rozpoczęły się one bez 4 radców regionalnych i jednego radcy generalnego, którzy nie mogli przybyć do Włoch.

4 czerwca ks. Miguel Angel García, radca generalny ds. duszpasterstwa młodzieży, i ks. Juan Carlos Pérez, radca regionu Śródziemnomorskiego, dołączyli do pozostałych członków Rady.  

Rada Generalna składa się z 15 członków, łącznie z Przełożonym Generalnym i Sekretarzem generalnym. Na chwilę obecną jest obecnych 10 radców, chociaż również ci, których teraz nie ma fizycznie, nadal uczestniczą – w formie telekonferencji – w pracach związanych z organizacją i programem Zgromadzenia Salezjańskiego na najbliższe lata.

Zadaniem Przełożonego Generalnego i jego Rady jest administracja zwyczajna i przygotowanie, pod kierunkiem Przełożonego Generalnego, listu, który będzie stanowić program na najbliższe sześciolecie, oraz przeprowadzenie refleksji nad innymi kwestiami. Rada przyjmie dokument i uchwały 28. Kapituły Generalnej ze wskazaniami Przełożonego Generalnego, “mapę nawigacyjną” Zgromadzenia zasadzającą się na wskazaniach papieża Franciszka i refleksjach ostatniej Kapituły. W oparciu o te dokumenty w najbliższych miesiącach zostanie opracowany Program Animacji i Zarządu Zgromadzenia na sześciolecie 2020-2026.  

Z powodu pandemii przewiduje się ograniczenie podróży radców do różnych krajów świata, zaś przedmiotem sesji pośredniej Rady Generalnej, która odbędzie się w październiku, będzie refleksja i ocena tych nowych metod pracy.  

“Rada generalna współdziała z Przełożonym Generalnym w animacji i zarządzie Zgromadzenia. Do zadań Rady należy wyodrębniać i rozpatrywać problemy, które dotyczą wspólnego dobra Towarzystwa, podtrzymywać jedność braterską między różnymi inspektoriami, troszczyć się o coraz sprawniejszą organizację, aby się realizowało posłannictwo salezjańskie w świecie” – czytamy w Konstytucjach Salezjańskich (art. 130).

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.