SG – 10 myśli programowych papieża Franciszka, skierowanych do salezjanów z całego świata w kontekście Kapituły Generalnej

29 czerwiec 2020

(ANS – Rzym) – Papież Franciszek bardzo chciał przybyć na obrady XXVIII Kapituły Generalnej, którą odbywali salezjanie w Turynie-Valdocco, w domu, w którym Ksiądz Bosko umiał stworzyć prawdziwą szkołę świętości. Niestety, z powodu pandemii Ojciec Święty nie mógł tego ucznić, jednakże zaznaczył swoją obecność, przesyłając salezjanom napisany przez siebie list, dając w ten sposób wyraz swojej bliskości, miłości i wdzięczności za otrzymaną edukację. Oto 10 myśli, które dotąd rozbrzmiewają jako programowe, a które zawarł w swoim liście opatrzonym tytułem “Opcja Valdocco”. 

Hałas oratoriów. Jestem pewien, że  hałas i krzyk oratoriów będzie najlepszą muzyką, najbardziej skuteczną, pozwalającą Duchowi Świętemu ożywić charyzmatyczny dar waszego założyciela. Nie zamykajcie okien na ten hałas w tle...

Nie dostosowywać się do kultury mody ani uciekać w heroiczną, ale już bezcielesną przeszłość. W czasach zmian dobrze będzie trzymać się słów św. Pawła do Tymoteusza: «Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia» (2 Tm 1,6-7).

Pielęgnować postawę kontemplacji, zdolnej zidentyfikować i rozeznać newralgiczne punkty. Pomoże to przemierzać drogę z duchem i podejściem właściwym synom Księdza Bosko i, podobnie jak on, podjąć «śmiałą rewolucję kulturową» (Encyklika Laudato si’, 114).

Ani pesymista ani optymista. Salezjanin XXI wieku jest człowiekiem pełnym nadziei, ponieważ wie, że w jego życiu w centrum znajduje się Pan, zdolny uczynić wszystko nowe (por. Ap 21,5). To tylko uratuje nas przed zajmowaniem obronnej postawy rezygnacji i przetrwania. To tylko uczyni owocnym nasze życie (por. Homilia, 2 lutego 2017).

Niech charyzmat zostanie odnowiony. Każdy charyzmat musi być  odnawiany i ewangelizowany, a w waszym przypadku przede wszystkim przez najuboższą młodzież.

Ważne jest podkreślenie, że nie jesteśmy formowani dla misji, ale jesteśmy formowani w misji, na czym bazuje całe nasze życie, ze swoimi wyborami i swoimi priorytetami.

Bracia Koadiutorzy stanowią żywy wyraz bezinteresowności, do którego pielęgnowania zachęca nas charyzmat. Wasza konsekracja jest przede wszystkim znakiem darmowej miłości Pana i do Pana w młodzieży; ten nie jest zdefiniowany przede wszystkim przez konkretną posługę, funkcję czy szczególną służbę, ale przez obecność.

Powszechna obecność waszej Rodziny Salezjańskiej  stanowi bodziec i zachętę do ochrony i zachowania wielu kultur, w których jesteście zanurzeni, bez próby ich “homologacji”.

Śnijcie o domach otwartych, wydających owoce i ewangelizujących, pozwalających Panu ukazać licznym ludziom młodym Jego bezwarunkową miłość i pozwolić wam cieszyć się pięknem, do którego zostaliście powołani. Śnijcie...

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.