SG – Propozycje pozwalające poznać dokument “Animacja i zarządzanie wspólnotą – Posługa salezjańskiego dyrektora”

03 lipiec 2020

(ANS – Rzym) – Ks. Ivo Coelho, radca generalny ds. formacji, w krótkim, trzyminutowym wideoprzesłaniu przedstawia materiał animacyjny, jaki został zaproponowany salezjańskim wspólnotom i wszystkim współbraciom jako pomoc w lekturze i wspólnotowym dzieleniu się treściami dokumentu “Animacja i zarządzanie wspólnotą – Posługa salezjańskiego dyrektora”.

Jak stwierdza ks. Coelho w tym wideoprzesłaniu, tekst jest dostępny w sześciu językach Zgromadzenia. “Jest to owoc wspólnej drogi siedmiu regionów, licznych grup dyrektorów i współbraci, dwóch seminariów międzynarodowych oraz cierpliwej, zespołowej redakcji ostatecznej wersji dokumentu”. 

Dokument, który został zatwierdzony przez Przełożonego Generalnego i jego Radę w kwietniu 2019 r., został zaprezentowany członkom KG28 w różnych językach i już w wersji do druku. Niektóre zmiany i uzupełnienia, zaproponowane w czasie obrad Kapituły, zostały włączone w ostateczną wersję.

W czasie, gdy rozpoczynają się prace związane z drukiem, uwzględniając liczbę egzemplarzy podaną przez inspektorów, co następuje po złagodzeniu restrykcji związanych z pandemią, zostały zaproponowane pewne pomoce online, które pozwolą lepiej wykorzystać to nowe narzędzie formacji ciągłej wspólnot w tym pierwszym roku po Kapitule.

Kontynuuje ks. Coelho: “Przewidziany jest wywiad wideo z Przełożonym Generalnym, w którym zostanie przedstawiony cały ten proces. Potem pojawią się również trzy inne filmiki wideo, które będą stanowić wprowadzenie do każdej z trzech części, z PowerPoint, formularzami i innym materiałem. W ten sposób będziemy mieć do dyspozycji cztery typy materiałów, które będą stanowić pomoc w lekturze i dzieleniu się treściami we wspólnocie. Będziemy je przesyłać stopniowo, jedne materiały po drugich, w odstępie około trzech miesięcy”.  

Odnosząc się do tego, co stwierdza Przełożony Generalny we wstępie, ks. Coelho podkreśla, że dokument ten stanowi dar, a zarazem propozycję drogi dla każdego współbrata, a nie tylko dla dyrektorów.

“Ten dokument jest tylko punktem wyjścia. To, co jest ważne, drodzy współbracia, to to, co odtąd nastąpi w każdym domu, w odniesieniu do wszystkich współbraci w Zgromadzeniu... Jest to droga rozwoju, którą chcemy wspólnie przebyć, także dzięki temu narzędziu”.

Przede wszystkim trzecia część tego dokumentu, zatytułowana “Dyrektor i wspólne posłannictwo salezjańskie”, dotyczy całej wspólnoty wychowawczo-duszpasterskiej, w której dyrektor i współbracia salezjanie znajdują się u boku członków innych grup Rodziny Salezjańskiej i wielu innych osób, które w różny sposób podzielają posłannictwo Księdza Bosko.

Ten dokument otwiera nas na bardzo szeroki horyzont, dodaje bodźca i ukierunkowuje salezjańską obecność w Kościele, w terenie, wśród ludzi licznych kultur, jak również odmiennych tradycji religijnych, wśród których pracują wspólnoty salezjańskie rozsiane po całym świecie.

Ten link umożliwia dostęp do filmiku wideo: https://youtu.be/_JBDcfwf7Ls 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.