Włochy – Podpisano umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Turyńskim i Papieskim Uniwersytetem Salezjańskim

14 lipiec 2020

(ANS – Turyn) – W piątek 10 lipca, w wielkiej auli Uniwersytetu Turyńskiego Stefano Geuna, rektor uczelni turyńskiej, i ks. Mauro Mantovani, rektor Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (UPS) zaprezentowali dziennikarzom umowę o współpracy, jaka została zawarta między trzema uczelniami, a która dotyczy działalności techniczno-naukowej i szkoleniowej. 

A poza tym głos zabrali: prof. Alessandro Zennaro, dyrektor wydziału psychologii i referent Uniwersytetu Turyńskiego; prof. Sebastiano Foti, zastępca rektora ds. dydaktyki uczelni turyńskiej, odpowiedzialny za realizację tej umowy; prof. Alessio Rocchi, dyrektor generalny Salezjańskiego Instytutu Uniwersyteckiego Rebaudengo (IUSTO) i delegat UPS ds. wykonania tej umowy.

To porozumienie ułatwia stałe formy współpracy naukowej, także w ramach projektów związanych z pracami badawczymi wykładowców i naukowców. Z dydaktycznego punktu widzenia umożliwia poszczególnym studentom udział w kursach nauczania, jakie są organizowane w tych trzech uczelniach, zdawanie w ich siedzibach egazminów oraz uznanie uzyskanych punktów dotyczących danego kierunku studiów. A ponadto te uczelnie zobowiązują się w tych przypadkach, gdzie ma się do czynienia z podobnymi programami studiów i tytułami, do ich uznania.

Ta umowa ułatwia również, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi sposobu i czasu, wzajemny dostęp studentów i wykładowców do różnych struktur dydaktycznych i pomocy, takich jak biblioteki i laboratoria. Mogą również być realizowane programy joint-degree, mające na celu uzyskanie stopni naukowych, międzyuniwersyteckie kursy doskonalenia, specjalizacji i doktoranckie. 

Szczególną uwagę ma się zwrócić na spotkanie i wzajemne poznanie poszczególnych wspólnot akademickich; ta trójka uczelni będzie również podejmować wspólne inicjatywy dla dobra osób, które ich tworzą i wspólnot obywatelskich z terenu.

“Podpisanie tej umowy o współpracy stanowi ważny element wzmocnienia sieci uniwersyteckiej i akademickiej na polu naukowym i dydaktycznym” – oświadcza prof. Stefano Geuna z Uniwersytetu Turyńskiego. A poza tym zakłada konkretne działania i wspólne inicjatywy ukierunkowane na pomnażanie dobra ludzi, doceniając kapitał ludzki w poszczególnych wspólnotach uniwersyteckich: dalsze potwierdzenie powołania do rozwoju społecznego i obywatelskiego naszych uczelni”.

“Prowadzone badania są coraz bardziej przekrojowe i obejmują dyscypliny, które jakiś czas temu były odrębne i oddzielone, a które dzisiaj łączą się w ramach wspólnych projektów. To przekonanie zmierza właśnie w tym kierunku współpracy na poziomie obywatelskim, z korzyścią dla samych studentów tych trzech uczelni oraz wszystkich naszych działań badawczych” – dał Guido Saracco, rektor Uniwersytetu Turyńskiego.  

“Zawarcie tego porozumienia ma szczególne znaczenie dla naszego terytorium” – stwierdził z kolei prof. Alessio Rocchi, dyrektor IUSTO (UPS). “Jako uczelnia mamy konkretną możliwość rozwijania lokalnej współpracy, aby lepiej konkurować w skali globalnej. W obliczu wyzwań, obecnych i przyszłych, nasze uczelnie mogą rzeczywiście wnieść prawdziwy wkład w kształtowanie i dowartościowanie wiedzy”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.