Hiszpania – Inspektoria pw. św. Jakuba Większego przedstawia Program Animacji Inspektorii

01 wrzesień 2020

(ANS – Madryt) – Salezjańska inspektoria pw. Jakuba Większego z siedzibą w Madrycie wybrała następujący temat przewodni dla roku duszpasterskiego 2020/2021 i związanej z nim kampanią duszpasterską: “Pojawia się coś nowego”. Jako nowość tego roku Inspektoria zaprezentowała swój Program Animacji Inspektorii (PAI), czyniąc to poprzez transmisję telewizyjną na YouTube, którą prowadził delegat inspektorialny ds. komunikacji społecznej ks. Javier Valiente, a która przewidywała również wypowiedzi ks. inspektora Fernando García, jego wikariusza – ks. Samuela Segury oraz delegata inspektorialnego ds. duszpasterstwa młodzieżowego – ks. Xabiera Camino.

W poprzednich latach ta prezentacja odbyła się osobiście w różnych miejscach inspektorii, a uczestniczyli w niej zawsze salezjanie, dyrektorzy szkół i odpowiedzialni za różne pola na placówkach, członkowie Rodziny Salezjańskiej, wychowawcy... W tym roku, z uwagi na takie a nie inne okoliczności, uczyniono to formie online.

Wspólne ramy dla wszystkich

“PAI” stanowi wspólne ramy działania dla wszystkich domów i typów działalności inspektorii, jako że zawiera podstawowe wytyczne na rok 2020/2021. Każda szkoła, ośrodek młodzieżowy, parafia, platforma społeczna i wspólnota salezjańska ma swój program działania, jego cele i dynamikę, ale “PAI” uwypukla te aspekty, które, jako Inspektoria działająca w harmonii ze Zgromadzeniem, zamierza uczynić szczególnym przedmiotem swojego zaangażowania.  

Z tego względu został również wyznaczony cel, który uwzględnia cele i linie działania różnych ekip inspektorialnych: “Troszczymy się o naszą tożsamość salezjańską, pozostając wiernymi naszej misji wychowawczo-duszpasterskiej wśród młodzieży”. Ten cel znajduje swój konkretny wyraz w niektórych liniach działania w odniesieniu do każdego salezjanina, każdej wspólnoty wychowawczo-duszpasterskiej i grupy Rodziny Salezjańskiej.

“Pojawia się coś nowego”

Wraz z tym ogólnym celem całej inspektorii została również zaprezentowana kampania duszpasterska związana z tym nowym rokiem działalności. Ta kampania kładzie akcent na cztery aspekty: uczynić priorytetem troskę o ludzi, odkrywając wartość życia i relacji, które humanizują; zająć “postawę osoby wychodzącej”, służącej innym, zwłaszcza tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy; odpowiednio “wychowywać” spojrzenie i serce w tym czasie zmian, angażując się w budowanie nowego świata, w którym człowiek będzie zawsze w centrum; wzmocnić codzienne doświadczenie wiary, odkrywając na nowo obecność Boga w codziennym życiu poprzez modlitwę osobistą i wspólnotową. 

W tym również celu zostały przygotowane odpowiednie pomoce i materiały na cały rok i dla różnych środowisk, które są dostępne na stronie internetowej Inspektorii.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.