SG – Nie tylko salezjanie dla młodzieży. Młodzi salezjanie

10 wrzesień 2020

(ANS – Rzym) – “Młodzi salezjanie i towarzyszenie – Wskazania i dyrektywy”. Pierwszym “ziarnem” refleksji, które 5 młodych salezjanów proponuje swoim kolegom i wszystkim salezjanom w trzyminutowym filmiku wideo z września, jest otwarcie oczu na następującą rzeczywistość: jest bardzo wielu młodych salezjanów. Łączy się z to z charyzmatem, darem, wyzwaniem: w jaki sposób być i coraz bardziej stawać się odbiciem Księdza Bosko, które byłoby bliskie milionom ludzi młodych, którzy bardzo głośno domagają się tej bliskości? KG28 pubudziła do tego, by ludzie młodzi byli prawdziwymi protagonistami, a nie tylko beneficjentami: dotyczy to przede wszystkim tych tysięcy ludzi młodych, którzy są lub przygotowują się do bycia salezjanami.

Wniosek, jaki od razu się nasunął w związku z ankietą, w której wzięło udział 86% salezjanów w formacji początkowej, to liczba, i to bardzo znaczna, salezjanów poniżej 30. roku życia. Wynika z tego, że Zgromadzenie Salezjańskie, najbardziej rozpowszechnione na pięciu kontynentach, jest zgromadzeniem mającym wielką liczbę młodych współbraci.

To prawda, że nie mamy tutaj do czynienia z jednorodnym rozkładem pod względu wieku, co można natychmiast zauważyć, jeśli się zestawi procent salezjanów o ślubach czasowych z ogólną liczbą w dwóch regionach geograficznie sobie najbliższych, ale rocznikowo różnych: w regionie Śródziemnomorskim salezjanie o ślubach czasowych stanowią 4.17%, a  w Afryce-Madagaskarze: 37.35 % (z 31 grudnia 2018). Jednak te różnice, jakie występują między regionami i inspektoriami, nie zmniejszają ogólnej liczby młodych współbraci w Zgromadzeniu, a co najwyżej dostarczają wyraźnych wskazówek mówiących o nowym obliczu salezjanów, które zaczyna się zarysowywać.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, 72,48% nowicjuszy pochodziło z Afryki, Azji Południowej, Azji Wschodniej i Oceanii. Na ankietę z 2017 roku odpowiedziało 93% postnowicjuszy. W tej grupie 59,4% młodych salezjanów posłużyło się językiem angielskim. Nie trzeba być prorokiem, aby wychwycić pewne sygnały dotyczące przyszłości, które rokują nadzieję i jednocześnie stanowią silne wyzwanie, zwłaszcza gdy chodzi o zainwestowanie w formację, do czego jesteśmy wezwani jako Zgromadzenie.

John Paul, Anselmo, Marc-Auguste, Chema, Tommaso stawiają trzy pytania na koniec tego filmiku, by pobudzić do refleksji i wspólnotowej wymiany zdań. Do tego filmiku został dołączony również tematyczny materiał w PowerPoint/PDF, który zawiera odpowiednie dane i odsyła nas do dokumentu poświęconego towarzyszeniu, który chce się rozpowszechnić (zwłaszcza do pierwszego rozdziału):

  • W jaki sposób pielęgnujemy POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI do Kościoła i naszego Zgromadzenia Salezjańskiego? Czy jesteśmy otwarci na wielkie HORYZONTY, jakie Kościół i Zgromadzenie otwierają przed nami?
  • W jaki sposób żyjemy MIĘDZYNARODOWOŚCIĄ I MIĘDZYKULTUROWOŚCIĄ? Te są postrzegane jako problem czy cenny zasób?
  • Jak przedstawia się DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY wewnątrz naszej wspólnoty formacyjnej?

Filmik jest dostępny na ANSChannel.

Jest także dostępna odpowiednia przestrzeń na GoogleDoc, gdzie można dzielić się opiniami w ramach regionów, posługując się różnymi jezykami.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.