Brazylia – Salezjanie na rzecz wsparcia gospodarki solidarnej: projekt “Salesiano Empreendendo Com Você”

16 wrzesień 2020

(ANS – Campos) – W oparciu o salezjańską pedagogikę Ksiądz Bosko sformułował – i bezpośrednio doświadczył – triadę, na którą składały się: rozum, religia i dobroć. Duch Księdza Bosko nie przestaje ożywiać salezjanów również dzisiaj, kiedy ci angażują się na rzecz pomocy bliźniemu, znajdującemu się daleko czy blisko, czyniąc to także w formie dotąd niespotykanej i innowacyjnej. W tym właśnie duchu Szkoła im. Księdza Bosko w Campos, w brazylijskiej inspektorii Belo Horizonte, rozpoczęła realizację projektu “Salesiano Empreendendo Com Você” (Salezjańska przedsiębiorczość z twoim udziałem).

Projekt ten, zasadzający się na zasadach gospodarki solidarnej, stawia sobie dwa cele. Z jednej strony ten zakłada zbudowanie sieci gospodarczej, którą będą tworzyć wszystkie osoby związane ze szkołą, uczniowie, ich rodziny, nauczyciele i kierujący nią, współpracownicy, byli wychowankowie, którzy będą mogli przeprowadzać między sobą różne transakcje handlowe i wzajemnie się wspierać, a z drugiej strony – realizację odpowiedniego procesu szkoleniowego i prewencyjne przygotowanie, by zaradzić kryzysowi gospodarczemu, który, jak się przewiduje, z powodu pandemii Covid-19 i redukcji pieniądza będącego w obiegu dotknie miasto Campos, co już da się odczuć w najbliższych miesiącach.

Stąd też w pierwszej fazie tego projektu każdy z jego uczestników otrzyma link z formularzem cyfrowym, który pozwoli mu szczegółowo poznać członków Rodziny Salezjańskiej z Campos i innych lokalnych współpracowników. Następnie zostanie opracowany wirtualny katolog, w którym każda z zainteresowanych firm będzie mogła przedstawić i zaoferować – bez ponoszenia kosztów – własne produkty; odbędzie się to również z wykorzystywaniem sieci społecznych lokalnej Rodziny Salezjańskiej do działań związanych z reklamowaniem małych i średnich firm biorących udział w tym projekcie.

Na drugim i trzecim etapie ten projekt będzie się koncentrować na dyskusjach panelowych i warsztatach, które będą prowadzić fachowcy i przedstawiciele firm danego sektora, w ramach których będzie się promować treści, które mają pomóc małym i średnim przedsiębiorcom zaplanować swoją działalność w perspektywie czekających ich trudności.

Projekt korzysta ze wsparcia różnych towarzyszeń z miasta i może liczyć na propagowanie treści, które służą promocji demokratyzacji wiedzy, stanowiącej siłę napędową komunikacji między miastem i regionem.

W ten sposób Szkoła im. Księdza Bosko w Campos chce zaznaczyć swoją obecność w świecie na polu zaangażowania społecznego, realizując swój obowiązek – wynikający z charyzmatu i powołania – jakim jest towarzyszenie i niesienie pomocy obywatelom w tym trudnym czasie.

O tym projekcie jest mowa, w języku portugalskim, tutaj.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.