SG – Sekretariat Rodziny Salezjańskiej: pierwsze kroki w nowym sześcioleciu

23 wrzesień 2020

(ANS – Rzym) – Rodzina Salezjańska, ten wielki ruch osób udzielający się na rzecz ludzi młodych na drodze naśladowania Księdza Bosko, jest żywym organizmem, który zajmuje w coraz większy stopniu centralne miejsce w zrozumieniu i apostolacie Zgromadzenia. Słowa Przełożonego Generalnego, które ten odniósł do Rodziny Salezjańskiej w przemówieniu na zakończenie Kapituły Generalnej, są bardzo wymowne: “Rodzina Salezjańska, wraz z posłannictwem dzielonym ze świeckimi, będzie stanowić ‘punkt docelowy’ i gwarancję salezjańskiego posłannictwa... Stanowi kluczowy ‘element charyzmatyczny’, znacznie silniejszy dzisiaj niż w czasach Księdza Bosko... Dlatego zachęcam was, byście nadal wierzyli w Rodzinę Salezjańską”.  

Pierwsza nowość to świadectwo żywotności Rodziny Salezjańskiej, które znalazło swój wyraz w wyborze nowego składu salezjańskiej ekipy: ks. Joana Lluísa Playà zastąpił ks. Eusebio Muñoz jako delegat Przełożonego Generalnego ds. Rodziny Salezjańskiej; ks. Pierluigi Cameroni, dotychczasowy animator duchowy Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki (ADMA), nadal będzie członkiem Sekretariatu jako postulator generalny ds. kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej; pan Domenico Nam został delegatem światowym ds. salezjanów współpracowników oraz byłych wychowanków i wychowanek salezjańskich, które to funkcje dotąd pełnili: ks. Giuseppe Casti i ks. Jayapalan Raphael; zaś nowym animatorem duchowym ADMA został ks. Alejandro Guevara.

Po wyborze nowych członków ekipy Sekretariatu, kolejnym krokiem było nawiązanie pierwszych kontaktów cyfrowych. W centrum uwagi znalazły się również żądania, jakie wyraziły różne inspektorie i grupy Rodziny Salezjańskiej z różnych części świata: prowadzenie rekolekcji, uczestnictwo w spotkaniach inspektorialnych, spotkanie z byłymi wychowankami salezjańskimi z inspektorii Azji Wschodniej, spotkanie z członkami ADMA Primaria... Do tego dochodzi tłumaczenie książki poświęconej Rodzinie Salezjańskiej.

W dniach 10-12 września wspomniana ekipa salezjanów tworzących Sekretariat miała swoje spotkanie. Szczególnie ważny był dzień 11 września, kiedy to odbyło się posiedzenie plenarne Sekretariatu, w którym wzięły także udział: s. Maria Luisa Miranda i s. Dina Moscioni, które wcześniej również należały do tej ekipy, a także – Margarita F. i Antonio Boccia, których Przełożony Generalny mianował ostatnio członkami Sekretariatu.

W tych dniach zapoznano się z charakterem Sekretariatu, jako organu pozostającego w służbie Przełożonemu Generalnemu, gdy chodzi o animację, formację i koordynację Rodziny Salezjańskiej; zastanawiano się nad pełnionymi funkcjami i sposobami organizacji; ustosunkowano się do tej części programu najbliższego sześciolecia, który dotyczy Rodziny Salezjańskiej, czyniąc to w świetle wskazówek dotyczących animacji, jakie zaproponował Przełożony Generalny; omawiano również sposób organizacji najbliższych Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej.

“Oto jak się przedstawiają, w syntetycznym ujęciu, te pierwsze kroki, jakie zostały poczynione w tym nowym sześcioleciu, czemu towarzyszy z naszej strony stała ufność w wszechogarniającą miłość Boga, który dał swojemu Kościołowi dar w postaci naszej Rodziny Salezjańskiej” – powiedział na koniec ks. Playà, delegat Przełożonego Generalnego ds. Rodziny Salezjańskiej.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.