Belgia – “Don Bosco International” i 13. Forum EU poświęcone prawom dziecka

08 październik 2020

(ANS – Bruksela) – W dniach 29 września – 1 października odbyła się online 13. edycja Europejskiego Forum nt. Praw Dziecka, a złożyły się nań trzy sesje przedpołudniowe. To Forum, które odbywa się każdego roku, odbywa się w formie konferencji, stanowiąc platformę dialogu dla instytucji UE i innych zainteresowanych podmiotów, które udzielają się na rzecz praw dzieci. Tematem tegorocznej edycji było: “Środki dla dzieci: w kierunku strategii UE dotyczącej praw dziecka”. Na to Forum została zaproszona również “Don Bosco International” (DBI), która dołączył do innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

W tym roku, pomimo iż to spotkanie odbyło się wyłącznie w formie online z powodu wprowadzonych restrykcji związanych z Covid-19, nie mogło zabraknąć w nim dzieci, tak by główne kwestie, omawiane w czasie tego Forum, nabrały konkretnego wyrazu. Istotnie, udział dzieci i młodzieży to jedno z kluczowych założeń, jakim kieruje się w swojej pracy advocacy DBI, czyniąc to również w kontaktach z instytucjami europejskimi, zgodnie z salezjańskimi liniami przewodnimi na tym polu. Jako członek europejskiej platformy “Eurochild”, DBI mogła zapewnić udział dwójki ludzi młodych, którzy dołączyli do innych dzieci, które utworzyły Radę Dzieci Forum. A poza tym, w tym spotkaniu uczestniczył nie tylko sekretarz wykonawczy DBI, Renato Cursi, ale także radca DBI – ks. Antoine Farrugia, salezjanin, jako osoba towarzysząca tej dwójce nieletnich, którymi byli: Stefania (15 lat) i Aaliyah (16). Obie te dziewczyny należą do “Core Team” salezjańskiego Ośrodka “Salesjani Senglea” (Malta); obie też angażują się w animację w oratorium jako przyszłe liderki i animatorki.  

Po tym spotkaniu, na pytanie przedstawiciela DBI, które dotyczyło osobistego doświadczenia związanego z Forum UE, Aaliyah napisała: “Spotkaliśmy nowe osoby i poznaliśmy wiele organizacji, lepiej poznając również prawa dziecka i zaangażowanie EU w tym względzie. Było to doświadczenie, którego nigdy nie zapomnę”. Również Stefania zgadza się z tą opinią: “Było to jedno z najlepszych doświadczeń, jakie kiedykolwiek były moim udziałem. Wiele się nauczyłam odnośnie do różnych kultur Europy i poznałam wiele sympatycznych osób. Miałam też okazję, by zabrać głos, i zauważyłam, że słuchano tego, co takie osoby, jak ja, miały do powiedzenia”.

Program Forum UE poświęcone prawom dziecka przewidywał zarówno sesje, z wypowiedziami trzech komisarzy europejskich (ds. demografii, pracy i praw społecznych oraz spraw zagranicznych), jak i cztery warsztaty, które dotyczyły walki z przemocą wobec dzieci, społeczeństw integracyjnych, edukacji integracyjnej i sprawiedliwości przyjaznej dziecku, w które w sposób szczególny angażowali się uczestnicy spotkania.  

Tegoroczna edycja koncentrowała się na przyjęciu dwóch ważnych środków skierowanych do dzieci w całej Unii Europejskiej: nowy rodzaj strategii UE w odniesieniu do Praw Dziecka i nowa “Gwarancja dla Dzieci”, jako środek społeczny mający na celu wspieranie państw członkowskich w redukcji ubóstwa dzieci; zwrócono przy tym szczególną uwagę na troskę o grupy dzieci znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.