Indie – Poświęcenie i otwarcie nowego Ośrodka “Don Bosco” w Kanpur

14 październik 2020

(ANS – Kanpur) – W ubiegłą sobotę, 10 października salezjańska inspektoria pw. Jezusa Dobrego Pasterza Indii-Nowego Delhi (INN) otworzyła Ośrodek “Don Bosco” w Maharajpur Nagar, w Kanpur, stolicy handlowej stanu Uttar Pradesh. Celem tego ośrodka jest wspieranie edukacji i kształcenia techniczno-zawodowego chłopców i dziewcząt z ubogich rodzin, jak również – organizowanie zajęć kształtujących osobowość, realizacja programów społecznych, podnoszenie samoświadomości, kształtowanie krytycznej i kreatywnej myśli oraz rozwój umiejętności. Ma również ułatwiać pracę zespołową, zapewniać podstawową opiekę zdrowotną i wsparcie psychologiczne swoim wychowankom.

Kanpur, będąc miastem przemysłowym, przyciąga wiele dzieci i młodzieży, uciekających tutaj z obszarów wiejskich w celu poszukiwania lepszego życia. Ale wielu z nich po przybyciu tutaj zaczyna brać narkotyki i inne substancje oraz staje się ofiarami nadużyć fizycznych i moralnych. Ośrodek “Don Bosco” w Kanpur, ze swoimi strukturami umożliwiającymi edukację, kształcenie zawodowe, opiekę zdrowotną i realizację różnych programów rozwoju umiejętności, będzie podejmować inicjatywy dla dobra tych ludzi młodych, zwłaszcza nieletnich, starając się im zapewnić pełną reintegrację społeczną.

A poza tym, ten ośrodek będzie promować prawa dziecka i podejmować wszelkie możliwe wysiłki, by wyrywać dzieci z niezdrowego i niebezpiecznego środowiska, bo z takim się łączy życie na ulicy. Tenże będzie oferować młodym ludziom odpowiednie poradnictwo oraz ukierunkowywać ich pod kątem edukacyjno-zawodowym, towarzysząc im w ramach wszystkich kluczowych usług, niezbędnych dla ich zdrowego rozwoju.  

I wreszcie, ośrodek będzie prowadzić działalność badawczą i dokumentacyjną w odniesieniu do różnych aspektów opieki nad dziećmi, ich ochrony i mobilizowania ludzi młodych do działania.

W czasie ceremonii poświęcenia i inauguracji nowego Ośrodka im. Księdza Bosko bp Raphy Manjaly, biskup diecezji Allahabad, serdecznie powitał salezjanów w swojej diecezji i zachęcił miejscową ludność do wspierania podejmowanych przez nich inicjatyw. Ze swojej strony ks. José Mathew, inspektor INN, po podziękowaniu biskupowi i innym dostojnikom kościelnym, przedstawił pierwszych dwóch salezjanów, którzy będą pracować w tym ośrodku, a są to: ks. Henry Kumrawat i ks. Sameer Tirkey, którzy najpierw “zapoznają się z potrzebami miejscowych ubogich dzieci i młodzieży, aby odpowiedzieć na nie w odpowiedni sposób”.

Nowy ośrodek jest przykładem tego, co mogą zrobić salezjanie, współpracując na poziomie globalnym. Istotnie, jest on owocem zaangażowania inspektorii INN oraz współpracy z Fundacją “Don Bosco Onlus” z Mediolanu i “Missioni Don Bosco” z Turynu, a także – wsparcia francuskiego przedsiębiorstwa “Asha”.

Ks. Babu Varghese SDB

Źródło: Don Bosco India

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.