Austria – Handel ludźmi: “Salesian Missions” i “VIS” na Konferencji w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych z Palermo

16 październik 2020

(ANS – Wiedeń) – W dniu dzisiejszym, 16 października w Wiedniu kończy się 10. Konferencja w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. To odbywa się z okazji 20. rocznicy przyjęcia Konwencji z Palermo. Ta, podpisana właśnie w Palermo po zabiciu sędziego Giovanniego Falcone, stanowi pierwszy prawnie wiążący traktat przyjęty przez ONZ w kontekście walki z przestępczością.  

Konwencja zawiera trzy protokoły. Pierwszy z nich dotyczy zapobiegania, wykorzenienia i zwalczania hanadlu ludźmi, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet i dzieci; drugi – walki z przemytem migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, a trzeci – zwalczania nielegalnego wytwarzania i handlu bronią palną.  

W Konferencji w Wiedniu bierze również udział salezjańska Organizacja “Volontariato Internazionale per lo Sviluppo” (VIS), której przedstawiciele brali udział w pracach grupy ekspertów międzynarodowych, których obrady koordynowała “Salesian Missions” z Nowego Jorku. “VIS”, w ramach swoich projektów realizowanych na całym świecie, uwzględnia od wielu lat treści zawarte w Konwencji i silnie jest zaangażowana w promocję i ochronę Praw Człowieka. To jej zaangażowanie zostało w sposób szczególny docenione w 2009 roku ze strony Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ (ECOSOC). Stąd też, na zaproszenie “Salesian Missions”, “VIS” uczestniczyła w przygotowaniu wspomnianej grupy specjalistów i opracowaniu okolicznościowej deklaracji, która została odczytana na forum plenarnym w czasie tej Konferencji przez p. Güntera Mayera, salezjanina.

Pan Mayer uwypuklił pracę, jaką salezjanie wykonują na rzecz zapobiegania handlowi ludźmi i w celu ratowania, resocjalizacji oraz repatriacji dzieci i młodzieży, które są jego ofiarami.  

“Salezjanie Księdza Bosko działają w ramach swojej sieci salezjańskich instytucji i organizacji pozarządowych, podejmując wiele różnych działań” – wyjaśnił. “W Nigerii, by podać tu jeden z przykładów, zostały przeprowadzone kamapanie informacyjne w pięciu miejscowościach, które objęły 268 szkół średnich, do których uczęszcza w sumie około 170 tys. uczniów. Tego typu kampanie były prowadzone na targowiskach, w parkach, szpitalach, ulicach, meczetach i kościołach, obejmując swym zasięgiem około 240 tys. osób. Natomiast trzy stacje radiowe w kraju, które mają ponad 12 milionów słuchaczy, wzięły na siebie zadanie rozpowszechnienia ważnych informacji w tym względzie. Jednak ta akcja musi być powtórzona na poziomie międzynarodowym, co musi się łączyć ze wsparciem ze strony ONZ i aktywnym udziałem państw członkowskich”.  

Na koniec pan Mayer podkreślił, że w walce z międzynarodową przestępczością zorganizowaną potrzebna jest większa świadomosć społeczna, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawa dzieci i młodzieży.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.