Etiopia – Spotkanie online delegatów ds. komunikacji społecznej regionu Afryka-Madagaskar

19 październik 2020

(ANS – Addis Abeba) – W odniesieniu do komunikacji społecznej tak mówi art. 43 Konstytucji salezjańskich: “Nasz Założyciel wyczuwał doniosłość tej szkoły dla mas, która tworzy kulturę i upowszechnia wzorce życia i zaangażował się w oryginalne przedsięwzięcia apostolskie, aby bronić i podtrzymywać wiarę ludu. Za jego przykładem uznajemy za dary Boże wielkie możliwości, jakie przekaz społeczny stwarza dla wychowania i ewangelizacj”. I prawie takie było znaczenie słów, jakie ks. Gildásio Mendes dos Santos, radca generalny ds. komunikacji społecznej, wypowiedział w odniesieniu do Księdza Bosko – “człowieka przekazu” na zakończenie spotkania online, w którym wzięli udział delegaci ds. komunikacji społecznej z regionu Afryka-Madagaskar.  

Zabierając głos, ks. Mendes dos Santos wskazał na 10 kluczowych słów: komunia i jedność, nadzieja, komunikacja, komunikacja instytucjonalna, synergia, konwergencja, digitalizacja wspólnot, formacja ciągła w odniesieniu do delegatów ds. komunikacji społecznej, bycie kreatywnym, jedność w różnorodności.

Spotkanie, które rozpoczęło się 15 października, odbyło się na platformie Zoom, a uczestniczyło w nim 18 osób, salezjanów i świeckich. Oprócz ks. Mendesa dos Santosa, wzięli w nim również udział: ks. Alphonse Owoudou, radca regionu Afryka-Madagaskar, oraz ks. Manolo Jimenez, przedstawiciel Konferencji Inspektorii i Wizytatorii Afryki-Madagaskaru (CIVAM), i oczywiście delegaci ds. komunikacji społecznej z krajów tworzących region.

To spotkanie trwało trzy dni, a dokładniej cztery godziny dziennie, w czasie których były omawiane trzy różne tematy. W pierwszym dniu miała miejsce intensywna praca związana z Instrumentum Laboris dla Komunikacji Społecznej; w drugim szczególną uwagę zwrócono na osiem priorytetów sześciolecia 2020-2026, które wskazał Przełożony Generalny w swoim liście programowym po Kapitule Generalnej 28. Gdy chodzi o region Afryka-Madagaskar, ten skupił się na dwóch priorytetach: salezjańskim “sakramencie” obecności i formacji. Trzeci dzień spotkania był przeznaczony na opracownie “harmonogramu” dotyczącego komunikacji społecznej, który będzie przedstawiony na posiedzeniu CIVAM.

Ze swojej strony radca generalny ds. komunikacji społecznej wyraził wielkie zadowolenie z powodu doskonałego przebiegu całego spotkania i aktywnego uczestnictwa wszystkich członków, pomimo pewnych trudności, takich jak brak prądu czy brak stałego połączenia z internetem... “Jeśli wcześniej komunikacja społeczna stanowiła dodatek, tak teraz jest kluczowa. Umiejętność odpowiedniej komunikacji jest zasadnicza dla ewangelizacji. Treść komunikacji wypływa z Ewangelii i dostarcza wciąż nowej siły” – zauważył na koniec.

W czasie tych trzech dni spotkania uczestnicy zastanawiali się również nad salezjańską tożsamością charyzmatyczną, próbując znaleźć równowagę między technologią i posłannictwem oraz wymiarem duchowym i światem wirtualnym, jak również – nad rolą młodzieży, pracą w synergii z Dykasteriami: ds. duszpasterstwa młodzieży, ds. formacji i ds. misji, oraz – koniecznością i znaczeniem pracy realizowanej wspólnie ze świeckimi.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.