SG – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu Śródziemnomorskiego

10 listopad 2020

(ANS – Rzym) – Dni 27-30 października, w których odbyło się spotkanie Komisji ds. formacji regionu Śródziemnomorskiego, były bardzo intensywne. Spotkanie, które odbyło się wyłącznie online, stanowiło pewnego typu forum formacji delegatów ds. formacji, którzy mogli zapoznać się i wypowiedzieć odnośnie do aktualnych wyzwań związanych z formacją, a także omówić Regionalny program formacji na lata 2020-2026, czyniąc to w świetle wskazań Kapituły Generalnej XXVIII (KG28) Zgromadzenia Salezjańskiego.

Spotkanie prowadził radca generalny ds. formacji ks. Ivo Coelho, któremu pomagał jego współpracownik z dykasterii – ks. Francisco Santos; wziął w nim także udział radca regionu Śródziemnomorskiego – ks. Juan Carlos Pérez Godoy.

“Obrady były intensywne, zarówno na poziomie przygotowania, pracy małych ekip czy wspólnej syntezy. Ale była to praca bardzo pasjonująca, której towarzyszyło przekonanie, że formacja ciągła i formacja początkowa stanowią naszą przyszłość: naszą nie tylko jako salezjanów tego regionu, ale także – młodzieży, która domaga się od nas bliskości, kompetencji i głębi w duchu Księdza Bosko” – oświadczył ks. Erino Leoni, koordynnator regionalny ds. formacji.  

W obradach powrócono do trzech grup tematycznych KG28:  

PRIORYTET SALEZJAŃSKIEGO POSŁANNICTWA WŚRÓD WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY (1): wykazując, że formacja nie rodzi się dla młodzieży, ale z młodzieżą.

PROFIL WSPÓŁCZESNEGO SALEZJANINA (2) jawi się jako dar pochodzący od Boga i młodych ludzi, i jako odpowiedź udzielona Jemu i im.

I dlatego POSŁANNICTWO I FORMACJA ZE ŚWIECKIMI (3) muszą być ze sobą łączone, ponieważ dar charyzmatu nie może wzrastać inaczej jak tylko w komunii, umiejętności relacji z Bogiem, z młodzieżą i wspólnie ze świeckimi.

W tym znaczeniu zauważono, że wezwanie jest wyzwaniem, a wyzwanie – wezwaniem, które muszą znaleźć konkretną odpowiedź, odzwierciedlając się następnie w “itinerarium”, stopniowym towarzyszeniu, poprzez odważne wybory, w które zaangażują się WSZYSCY: począwszy od współbraci w odpowiednim wieku z bardzo bogatym doświadczeniem, a na najmłodszych salezjanach kończąc. 

Te cztery dni spotkania były wyrazem, co stanowi wkład wszystkich uczestników, odnowionej pasji na rzecz formacji, rosnącej komunii dla i w regionie, pragnienia konkretności o “zapachu” parezji.  

Na koniec obrad, stojących pod znakiem stałego odniesienia do Słowa Bożego, wielkiej synergii i rzeczowych wypowiedzi, wskazano na trzy cele w odniesieniu do każdej grupy tematycznej, na trzy procesy i cykl działań do realizacji w najbliższym sześcioleciu. 

“Teraz nasza praca jest kontynuowana w celu wytyczenia linii działania, które zostaną przedstawione Dykasterii, a przede wszystkim – Inspektorom, aby mogły wejść w życie” – mówi na koniec ks. Leoni.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.