Włochy – Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży? Cykl spotkań formacyjnych, zgłębiających treści KG28

12 listopad 2020

(ANS – Rzym) – Papież Franciszek w liście do uczestników XXVIII Kapituły Generalnej (KG28) przywołał charyzmat obecności, aby wykazać, że wychowawca pokłada ufność w działaniu Pana. Obecności bezinteresownej i radosnej wśród ludzi młodych; obecności realnej, efektywnej i afektywnej, która przekłada się na gościnność i na dom. Stąd ten cykl spotkań, adresowany do salezjanów, których organizatorem jest Ośrodek Studiów “Opera Tabernacoli Viventi”, współpracujący z Konferencją Salezjańskich Inspektorii Włoch (CISI). Chodzi tu o formację, której celem jest pogłębienie treści KG28 w tym, co dotyczy formacji ciągłej.

Przełożony Generalny w przemówieniu, które wygłosił na koniec Kapituły, i w programie na najbliższe sześciolecie, umieszcza szczyt wyzwań w charyzmatycznej głębi, której fundamentem jest relacja z Jezusem Chrystusem i życie “salezjańskim sakramentem” obecności.

KG28 w punkcie 37 wskazuje na synodalność misyjną jako na drogę nawrócenia serca i umysłu, kierunek duszpasterstwa młodzieżowego i sposób kształtowania w mężczyznach i kobietach komunii ducha rodziny i dzielenia się misją. Zaś w punkcie 3 wskazuje na sferę uczuciowości, z wszystkimi kwestiami związanymi z płcią i tożsamością seksualną, stanowiącą wyzwanie dla chrześcijańskiej wizji antropologicznej.   

Celem tego cyklu spotkań, które rozpoczynają się najbliższej soboty, 14 listopada, i potrwają do końca kwietnia 2021 roku, będzie pogłębienie tożsamości chryzmatycznej, począwszy od “salezjańskiego sakramentu obecności”, w formie synodalności misyjnej, z podkreśleniem wymiaru uczuciowości.

Przewidziane są spotkania formacyjne online w formie wywiadu, które będą trwać od 35 do 40 minut, z możliwością dalszego zgłębiania tematu poprzez pytania uczestników na czacie (przez dalsze pół godziny). Spotkanie te będą mogły być zarejestrowane i odtworzone w innym czasie.

Adresatami tej inicjatywy są wszyscy salezjanie, w formacji początkowej i ciągłej, którzy chcą dokonać tego pogłębienia charyzmatycznego, wychodząc od KG28.

Harmonogram tych spotkań przedstawia się następująco:

-     “L’Antropologia della santità salesiana” /Antropologia salezjańskiej świętości (wywiad z Lodovicą Zanet, współpracownicą postulatora generalnego Rodziny Salezjańskiej) – sobota, 14 listopada (od 9 do 10:15).

-     “Il ‘sacramento salesiano della presenza’” /Salezjański sakrament obecności (wywiad z ks. Ángelem Fernandezem Artime, Przełożonym Generalnym) – sabota, 5 grudnia (od 9.00 do 10:15).

-     “Il sacramento della presenza eucaristica: approfondimenti teologici e spirituali” /Sakrament obecności eucharystycznej: pogłębienie teologiczne i duchowe (rozmowa z o. François-Marie Léthelem OCD) – sobota, 23 stycznia (od 9 do 10:15).

-     “La sinodalità missionaria verso i giovani più poveri in chiave eucaristica”/ Synodalność misyjna ukierunkowana na najuboższych w kluczu eucharystycznym (wywiad z ks. Roberto Carellim SDB) – sabota, 20 lutego (od 9 do 10:15).

-     “Affettività ed Eucarestia: per un itinerario di educazione all’amore” /Uczuciowość i Eucharystia: itinerarium wychowania do miłości (rozmowa z Andreą Bozzolo SDB) – sobota, 20 marca (od 9 do 10:15).

-     “Il ‘sacramento della presenza’ nell’esperienza di due donne salesiane cooperatrici: Alexandrina da Costa e Vera Grita” /”Sakrament obecności” w doświadczeniu dwóch kobiet – salezjanek współpracownic: Alexandriny da Costy i Very Grity  (rozmowa z Marią Ritą Scrimieri, koordynatorką Ośrodka Studiów “Opera dei Tabernacoli Viventi”) – sabota, 17 kwietnia (od 9 do 10:15).

Spotkania będą transmitowane w streamingu na stronie Facebooka “Salesiani Don Bosco Italia”

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.