Togo – Otwarcie ośrodka dla nieletnich będących w konflikcie z prawem w domu salezjańskim w Kara

12 listopad 2020

(ANS – Kara) – W październiku, w domu “Niepokalana” w Dongoyo, w Kara, został otwarty ośrodek resocjalizacji dla nieletnich będących w konflikcie z prawem. Jest on owocem współpracy UNICEF, rządu Togo i salezjańskiej wspólnoty w Kara.  

Otwarcie ośrodka, które miało miejsce w czwartek 8 października, odbyło się w obecności licznych przedstawicieli władz państwowych i kościelnych. Po powitaniu przybyłych gości moderator ceremonii przedstawił uczestnikom, których było około czterdziestu, jej program.

Prefekt miasta Kara, pułkownik Balai, w swoim przemówieniu pochwalił ideę otwarcia tego nowego ośrodka, który będzie stanowić poważne wsparcie dla ośrodka detencyjnego w mieście Kara, a następnie podziękował wspólnocie salezjańskiej i UNICEF za stale podejmowane wysiłki w celu zapewnienia odpowiedniej edukacji i resocjalizacji nieletnich będących w konflikcie z prawem.

Potem dyrektor wspólnoty salezjańskiej z Kara podziękował UNICEF i władzom Togo, reprezentowanym przez prefekta, zapewniając delegację rządową i przedstawicieli UNICEF, że wspólnota salezjańska podejdzie z jak największą troską do tego projektu.  

Powstanie tego ośrodka zachodzi w kontekście braku odpowiedniej infrastruktury, która służyłaby do reedukacji i resocjalizacji nieletnich pozostających w konflikcie z prawem, umożliwiając wdrożenie nowych przepisów prawnych związanych z wymiarem sprawiedliwości dla nieletnich.

Jak to zostało wyjaśnione w czasie ceremonii otwarcia, celem tego programu wsparcia, realizowanego w Kara, jest “zapewnienie skuteczności ustawodawstwa Togo w zakresie ochrony sądowej nad dzieci będącymi ofiarami, świadkami lub domniemanymi sprawcami przestępstw, także w ramach postępowania cywilnego i administracyjnego”. W ten sposób chce odpowiedzieć w sposób konkretny na drugi punkt projektu: “Poprawić dostęp dzieci w Togo do wymiaru sprawiedliwości”.

W tym celu odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości dla nieletnich chcą wzmocnić odpowiednie struktury, aby zapewnić lepsze wdrażanie Kodeksu dla nieletnich, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi i standardami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich. W tym kontekście podziękowali oni publicznie salezjanom za to, że zechcieli w swoim domu użyczyć pomieszczenia na ten ośrodek resocjalizacji nieletnich.

Jako ostatni głos zabrał sekretarz generalny w ministerstwie sprawiedliwości, po czym miały miejsce występy dzieci z domu “Niepokalana”, odsłonięcie tablicy upamiętniającej to wydarzenie i zwiedzanie sal ośrodka przez przybyłych gości.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.