Salwador – Kolejny krok do przodu dla “Universidad Don Bosco”

26 listopad 2020

(ANS – Soyapango) – “Universidad Don Bosco” (UDB) stała się pierwszą instytucją szkolnictwa wyższego w Salwadorze, która otrzymała międzynarodowy certyfikat jakości kształcenia SIAC-UDB, bazujący na modelu “AUDIT Central America”.

Ten certyfikat został przyznany przez Środkowoamerykańską Radę Akredytacji Szkolnictwa Wyższego (CCA) i Krajową Agencję Oceny Jakości i Akredytacji (ANECA) w Hiszpanii, a jego wręczenie miało miejsce w czasie ceremonii wirtualnej.

“SIAC-UDB” wiąże się z Instytucjonalnym Modelem Zarządzania Jakością i przyjmuje jako punkt odniesienia dziewięć kryteriów, które składają się na system gwarancji szkolenia, zapewniający, że ścieżki edukacyjne proponowane przez uczelnię są realizowane zgodnie z przyjętymi standardami wyników akademickich, które to wyniki znajdują odzwierciedlenie w profilach uczniów.

Te kryteria, podlegające ocenie w ramach procesu certyfikacji projektu “SIAC-UDB”, były następujące: planowanie oferty akademickiej, rozwój nauczania i inne działania ukierunkowane na studentów, personel akademicki i wsparcie nauczania, zasoby materialne i usługi, rozwój badań wewnątrz procesu edukacyjnego, struktury uniwersytetu i programy społeczne związane z okolicą, analiza i wykorzystanie uzyskanych wyników oraz informacja publiczna i przejrzystość.  

W ramach swojego zaangażowania instytucjonalnego na rzecz dalszego podnoszenia jakości UDB wzięła udział, jako wolontariusz, w pilotażowym projekcie “AUDIT Centro America”, który był realizowany przez “CCA” we współpracy z “ANECA”.

Odpowiednia implementacja “SIAC” doprowadzi do całościowego polepszenia zajęć prowadzonych przez tę instytucję i dostarczy wsparcia procesom dotyczącym akredytacji programów i samej instytucji.   

Dzięki temu międzynarodowemu certyfikatowi studenci UDB i ich rodzice mogą być spokojni o poziom edukacji akademickiej, która odbywa się zgodnie z wysokimi standardami jakości, potwierdzając, że ścieżki edukacyjne odpowiadają rzeczywistym potrzebom i stanowią konkretną odpowiedź w odniesieniu do środowiska, które wymaga zmian i poprawy poziomu wykształcenia absolwentów.

W czasie ceremonii wręczenia certyfikatu rektor UDB, p. Mario Olmos SDB, podziękował za wsparcie ze strony “CCA” i “ANECA”, jakie te okazały w czasie procesu oceny, dodając, że “otrzymanie tego certyfikatu stanowi bodziec do dalszego polepszania jakości edukacyjnej, co czynimy od wielu lat”.  

“Jest dla nas zaszczytem to wyróżnienie” – powiedział na koniec.  

Źródło: Boletín Salesiano (CAM)

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.