SG – Ożywić formację w regionie Azja Wschodnia-Oceania

27 listopad 2020

(ANS – Rzym) – W dniach 16-19 listopada odbyło się, na platformie cyfrowej “Zoom”, doroczne spotkanie członków Komisji ds. formacji salezjańskiego regionu Azja Wschodnia-Oceania (ang. EAO). 16 inspektorii, wizytatorii i delegatur inspektorialnych było reprezentowanych przez delegatów ds. formacji, inspektorów i innych przełożonych. Ci odbyli rozmowę z odpowiedzialnymi za Dykasterę ds. formacji w Rzymie i z radcą regionu AEO – ks. Josephem Phuocem.

Moderatorem trzygodzinnych sesji każdego dnia był ks. Mel Racelis, nowy koordynator regionalny ds. formacji, który zapewnił zarówno ekipę Dykasterium ds. formacji, jak i uczestników spotkania, że będzie kontynuowany ten proces refleksji, interakcji, dzielenia się, dyskusji, modlitwy i rozwoju w klimacie komunii, pomimo odległości fizycznej i pewnych trudności technicznych.

Spotkanie prowadził radca generalny ds. formacji – ks. Ivo Coelho, który skierował słowa powitania do uczestników, przedstawił program i cele spotkania. Zabierając głos na początku spotkania, wskazał na niektóre kluczowe kwestie, które były przedmiotem obrad KG28, a które należy wziąć pod uwagę w późniejszej debacie. W sposób szczególny podkreślił formację w misji, a nie tylko dla misji, jak również wspólną formację ze świeckimi współpracownikami, którzy należą do ekipy formacyjnej, w ramach tego samego posłannictwa.

Sesje były dobrze przygotowane, a uczestnicy brali w nich aktywny udział. Każdy z nich wniósł swój wkład, na ile było to możliwe, również intensywnie pracując indywidualnie, by być dobrze przygotowanym do obrad następnego dnia.

Wszystkie cele związane z dorocznym spotkaniem 2020 zostały osiągnięte: została opracowana robocza wersja programu formacyjnego dla regionu EAO na najbliższe pięć lat, na bazie wskazań KG28; została sporządzona lista sugestii dotyczących najbliższej rewizji Ratio o Kryteriów i norm, zarówno pod względem całego procesu, jak i treści, a także omówiono niektóre problemy budzące niepokój w odniesieniu do formacji wewnętrznej w regionie, poszukując konkretnych rozwiązań. Jednym słowem, delegaci ds. formacji mieli możliwość odbycia formacji i zdobycia cennych informacji.

W ostatnim dniu obrad ks. Silvio Roggia i pan Raymond Callo, SDB, członkowie Dykasterii, przedstawili nowy podręcznik dla dyrektorów, linie przewodnie w zakresie towarzyszenia osobistego młodych salezjanów i “salezjańską szkołę duchowego towarzyszenia Zgromadzenia”.

Przed zamknięciem obrad uczestnicy mieli okazję wysłuchać dodających otuchy słów Przełożonego Generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime, który zachęcił wszystkich delegatów ds. formacji do utrzymywania stałego kontaktu z nim i z Dykasterią ds. formacji, czyniąc to z sercem na nowo rozpalonym pasją do formacji i z wdzięcznością za to doświadczenie synodalności i komunii.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.