Portugalia – “SolSal” z Lizbony towarzyszy rodzinom migrantów

26 styczeń 2021
Foto: João Ramalho

(ANS – Lizbona) – “SolSal” to usługa, która powstała w 2008 roku, a związana jest z salezjańskim dziełem w Lizbonie. Jej celem jest niesienie pomocy nie tylko dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnych sytuacjach, ale także – prowadzenie różnych działań na rzecz ich rodzin w celu zapewnienia dobrobytu i zdobycia przez nich odpowiedniej samodzielności.

Beneficjentów jest wielu: 114 rodzin, co daje 378 osób, z których 195 to małoletni. 28% to rodziny migrantów z dziesięciu różnych krajów. Wśród tych rodzin są trzy, cztery takie, które zostały przyjęte w 2016 roku przez Fundację Salezjańską, co uczyniono w ramach pomocy programu relokacji uchodźców na obszarze Unii Europejskiej.

“Chociaż nasz udział w tym programie zakończył się w marcu 2018 roku, obecnie nadal towarzyszymy wielu innym rodzinom migrantów” – oświadcza Alexandra Constantino, odpowiedzialna za “SolSal” w Lizbonie i koordynatorka, wraz z ks. Álvaro Lago, salezjaninem, Salezjańskich Dzieł i Usług Społecznych na poziomie krajowym.

“SolSal” to jedna z jednostek, która przystąpiła do Platformy Wsparcia Uchodźców (port. PAR), która jest inicjatywą społeczeństwa obywatelskiego, a w ramach której przyjmowani są  uchodźcy zgodnie z wzrocem integracji wspólnotowej, a nie w ramach ośrodków dla uchodźców. Wszystkie dzieci i młodzież z tych rodzin uczą się, uczęszczając do szkół prowadzonych przez Fundację Salezjańską lub szkół publicznych, co czynią bez większych problemów.

Gdy chodzi o mieszkanie, ci nadal przebywają w domach prowadzonych przez Fundację Salezjańską lub udostępnionych przez nią. Tylko jedna z osób dorosłych jest obecnie bez pracy, wszyscy pozostali mają zatrudnienie w pełnym lub częściowym wymiarze czasu. Zaś co do opieki zdrowotnej, wszyscy są zarejestrowani oraz mają łatwy dostęp do wizyt i porad medycznych.  

Oprócz wsparcie ekonomicznego, jak również zapewnienia pożywienia i artykułów pierwszej potrzeby, beneficjenci “SolSal” mają dostęp do programów poradnictwa rodzinnego, promowania umiejętności, wsparcia psychologicznego, zajęć edukacyjnych dla rodziców, warsztatów gotowania i zajęć z ekonomii rodzinnej.  

Przede wszystkim rodzinom imigrantów “SolSal” zapewnia wsparcie w dostępie do usług publicznej administracji. “Jedną z największych trudności dla tych rodzin – kontynuuje dr Domingues – jest dostęp do pomocy, jaką zapewnia państwo, jak również odnowienie dowodów tożsamości i przedłużenie zezwoleń na pobyt”.  

Innym działaniem “SolSal”, o którym należy wspomnieć, jest to dotyczące integracji i włączenia społecznego migrantów, co łączy się z lekcjami języka portugalskiego i konwersacjami w tym języku, jak również z programem “Mentoria Familiar Impacto”, który promuje spotkania z rodzinami portugalskimi.

Pandemia poważnie utrudniała te usługi “SolSal”, ale ich nie zatrzymała. “Naszym największym osiągnięciem jest to, że kontynuowaliśmy naszą działalność przy otwartych drzwiach, pomimo tych wszystkich zmian, jakie musieliśmy wprowadzić w realizacji tych usług” – kontynuuje pani psycholog. Wymowne jest tutaj świadectwo Antónii Andrade, kobiety pochodzącej z Zielonego Przylądka, która zetknęła się z “SolSal” osiem lat temu, a która dzisiaj jest wolontariuszką i pomaga w zbiórce oraz dystrybucji artykułów pierwszej potrzeby dla rodzin potrzebujących.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.