SG – Raport Postulatora 2020

28 styczeń 2021

(ANS – Rzym) – “To będzie odtąd naszą dewizą: świętość synów jest dowodem świętości ojca” – napisał ksiądz Rua po śmierci Księdza Bosko. I to znalazło potwierdzenie z upływem czasu. Istotnie, od Księdza Bosko do naszych dni potwierdza się tradycja świętości, która zasługuje na naszą uwagę, ponieważ stanowi ona wcielenie charyzmatu, który wziął od niego początek i został wyrażony w wielości stanów życia i różnych form. Ta sprawiła, że zajaśniało szczególne światło salezjańskiego charyzmatu, stanowiąc dziedzictwo dla całej Rodziny Salezjańskiej, wspólnoty wierzących i ludzi dobrej woli. Stąd też należy wyrazić głęboką wdzięczność i oddać cześć Bogu za świętość już uznaną w Rodzinie Salezjańskiej i za tę, która jest w trakcie uznania. Postulator generalny informuje o 173 osobach, wśród których znajdują się: święci (9), błogosławieni (118), czcigodni słudzy Boży (18), słudzy Boży (28). Postulator zajmuje się bezpośrednio 58 procesami (plus pięcioma innymi).

Raport, w którym została przytoczona lista osób i opisany stan każdego z procesów, informuje również o wydarzeniach, które miały miejsce w 2020 roku, a wśród których należy wymienić następujące: zgoda papieża Franciszka na otwarcie procesu bpa Giuseppe Cognaty, zamknięcie dochodzenia diecezjalnego w procesie ks. Rudolfa Lunkenbeina i Simão Bororo, otwarcie dochodzenia diecezjalnego w procesie ks. Silvio Gallego i ogłoszenie czcigodnym sługą Bożym ks. Ignacego Stuchlego.

Potem są omawiane niektóre wymiary świętości salezjańskiej, z propozycją dobrych praktyk.

Na koniec pojawia się wezwanie do zaangażowania na polu poznania, naśladowania i modlitwy za wstawiennictwem tych członków Rodziny Salezjańskiej, mających być ogłoszonymi świętymi, co łączy się z troską o różne aspekty: liturgiczno-celebracyjny, duchowy, duszpasterski, kościelny, kulturowy, historyczny, społeczny, misyjny...

Aspekt duszpasterski dotyka skuczności, jaką odznaczają się święci, błogosławieni, czcigodni słudzy Boży i słudzy Boży, którzy byli w stanie przeżywać swoje chrześcijaństwo w szczególnych sytuacjach społeczno-kulturowych Kościoła i Rodziny Salezjańskiej. Gdy chodzi o wymiar duchowy, ten łączy się on z zaproszeniem do naśladowania ich cnót, stanowiących źródło inspiracji i planowania. Towarzyszenie i promowanie procesów stanowią autentyczną formę pedagogiki świętości, do której, na mocy charyzmatu, jesteśmy wezwani, czyniąc to ze szczególną wrażliwością i uwagą.

Droga świętości jest drogą, którą powinniśmy przebyć razem, w towarzystwie świętych. Świętości doświadczamy wspólnie i osiągamy ją wspólnie. Święci zawsze cieszą się towarzystwem: gdzie jest jeden z nich, znajdujemy zawsze wielu innych. Świętość dnia codziennego pozwala rozkwitać komunii i stanowi “generator relacyjny”. Świętość karmi się relacjami, zaufaniem, komunią. Jest tak, jak to potwierdza Kościół w prefacji o świętych: “W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania, przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy,  a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków, toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze Świętymi niewiędnący wieniec chwały”.

Na dole znajduje się plakat i wspomniany raport postulatora generalnego – w językach włoskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim i portugalskim – z dnia 31 grudnia 2020 roku.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.