Brazylia – “Canção Nova” obchodzi 12. rocznicę przynależności do Rodziny Salezjańskiej

29 styczeń 2021

(ANS – Cachoeira Paulista) – Rodzinę Salezjańską tworzą różne instytuty, zgromadzenia i ruchy katolickie, które starają się podążać za duchowością, którą zaproponował Ksiądz Bosko. W czwartek 21 stycznia Wspólnota “Canção Nova” obchodziła 12. rocznicę przynależności do Rodziny Salezjańskiej. Decyzja Rady Generalnej, dotycząca jej przyjęcia do Rodziny Salezjańskiej, została podjęta w Rzymie w tym właśnie dniu w 2009 roku. Ta data nie przestaje być “kamieniem milowym” w historii Wspólnoty, która została uznana przez papieża w październiku 2008 roku.

Grupy Rodziny Salezjańskiej, każda z własnym charyzmatem i swoją specyfiką, podzielają tego samego ducha i razem starają się kontynuować posłannictwo, jakie zapoczątkował Święty Młodzieży.

“Canção Nova” to przede wszystkim stowarzyszenie wiernych chrześcijan, kobiet i mężczyzn, młodych i dorosłych, osób zamężnych i żonatych, nie będących w związku małżeńskim, kapłanów i diakonów, którzy zobowiązali się do radykalnego przeżywania poświęcenia się Bogu, uczynionego w czasie chrztu i bierzmowania, z ukierunkowaniem na wspólny apostolat. Ten rodzaj życia inspiruje się praktykowaniem rad ewangelicznych, odpowiadającym życiu osoby świeckiej. Ewangelia stanowi fundament Wspólnoty “Canção Nova”: zaangażowanie wszystkich członków jest życie nią i przekazywanie jej, otwierając się skuteczne działanie Ducha Świętego w sposób całkowity.

“Canção Nova” powstała 2 lutego 1978 r., a jej założycielem jest ks. Jonas Abib, który w ten sposób odpowiedział na silne wezwanie zawarte w adhortacji Evangelii nuntiandi. Tę zachętę, jaką skierował ówczesny papież, Paweł VI, do Kościoła, zachęcając do zaangażowania się w głoszenie Ewangelii w świecie współczesnym, ten zaniósł i promował w diecezji Lorena (Sao Paulo-Brazylia) czyniąc to poprzez różne działania formacyjne dla młodzieży i dorosłych. W 1977 roku, w uroczystość Chrystusa Króla, rzucił takie oto wyzwanie: “Kto jest gotów zostawić swój dom, aby zacząć żyć we wspólnocie, realizując wraz ze mną ten rodzaj ewangelizacji, jaki prowadzę z wami?”. I w odpowiedzi na ten apel wyłoniła się pierwsza komórka wspólnotowego życia.  

Przyjęcie do Rodziny Salezjańskiej miało wielkie znaczenie dla “Canção Nova”. To właśnie w szkole salezjańskiej Jonas Abib usłyszał wezwanie do nowej misji i właśnie w środowisku salezjańskim stawiał pierwsze kroki, które zawiodły go do założenia Wspólnoty “Canção Nova”. Sam mons. Jonas Abib, już jako salezjanin, zawsze twierdził, że “Canção Nova” to owoc Księdza Bosko.

6 marca 1997 r. “Canção Nova” przybyła również do Rzymu w postaci czterech kobiet pionierek, stając się pierwszą misją za granicą. Po pokonaniu pierwszych trudności związanych ze sposobem realizowania misji w innym kraju, misjonarki zaczęły pełnić funkcję przewodniczek dla pielgrzymów z Brazylii i prowadzić grupy modlitewne w języku włoskim i portutalskim. Obecnie tę wspólnotę tworzą liczni misjonarze, którzy są bardzo aktywni na polu komunikacji społecznej, udzielając się stale, co czynią z wielką dyspozycyjnością i fachowością, na takich polach, jak rozpowszechnianie, szerzenie i relacje z takich ważnych wydarzeń związanych z Rodziną Salezjańską, jak Dni Duchowości, Święto Księdza Bosko czy inne.   

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.