SG – Gotowe są filmiki wideo na Dzień Misji Salezjańskich 2021

03 marzec 2021

(ANS – Rzym) – Gotowe są filmiki wideo na Dzień Misji Salezjańskich 2021, który będzie obchodzony pod hasłem: “Jeden Ojciec, jedna Rodzina – Solidarność misyjna jako Pierwsze Głoszenie”. Pochodzą one z różnych części świata, stanowiąc świadectwo jedności Rodziny Salezjańskiej, która podejmuje liczne działania, aby odpowiedzieć na potrzeby najuboższych i głosić orędzie Ewangelii. “Tak więc być dziećmi tego samego Ojca to najpiękniejsze i najważniejsze wyzwanie, jakiemu możemy stawić czoła, okazując naszą solidarność z wszystkimi ludźmi, wychodząc przy tym od najprostszych gestów” – mówią odpowiedzialni za salezjański Sektor Misyjny.

Tych filmików jest sześć: pięć dotyczy różnych regionów, a jeden stanowi syntezę i został zrealizowany dzięki wkładowi Inspektorii Włoch Południowych (IME).

W Afryce liczne narody, w całej swojej różnorodności kultur i bogactwie, połączyły się w walce z Covid-19: wszystkie wspólnoty obecne w 42 krajach, w których znajdują się salezjanie, szybko zareagowały, zdając sobie sprawę z tego, jak ważny jest wkład każdego, również poprzez proste i pozornie drobne gesty, angażujące wiele różnych osób. I tę właśnie rzeczywistość ujmuje w swoim tytule pierwszy z filmików: “Najłagodniejsze prądy solidarności to te, które płyną bokiem”.

W Europie blokada narzucona przez pandemię nie powstrzymała zapału ewangelizacyjnego, pobudzając do znalezienia nowych sposobów bycia blisko ludzi młodych, takich jak “oratorium online” na Słowacji, stanowiąc potwierdzenie tego, iż także świat cyfrowy może stać się polem chrześcijańskiego świadectwa. “Jesteśmy blisko ludzi i świadczymy o Bogu w świecie cyfrowym” – to przesłanie, które wypływa z tego filmiku.  

W Azji Południowej, w Indiach, pracownicy-migranci wewnętrzni, ludzie odrzuceni przez społeczeństwo, spotkali się z uśmiechem i otwartym sercem ogromnego ruchu osób, które się o nich zatroszczyły, zgodnie z dewizą: „Vasudhaiva Kutumbakam” (Cały świat jest rodziną). „Serce samotnego, bezrobotnego i opuszczonego imigranta pragnie ponownie połączyć się z rodziną oddaloną o tysiące mil” – to przesłanie trzeciego filmiku.

Filmik dotyczący Ameryki Południowej opowiada o zaangażowaniu „Fundación Don Bosco” w Peru. Ta, widząc, jak pandemia pogłębiła przepaść społeczną i dotknęła najbiedniejsze rodziny, podjęła konkretne działania na rzecz ubogich, ukazując im miłosierne oblicze Jezusa. „Miłość Ojca jest bezwarunkowa i obejmuje wszystkich, zwłaszcza tych, którzy znajdują się na peryferiach” – przypomina czwarty filmik.

Kolejny filmik przywołuje wspaniałą współpracę między różnymi grupami Rodziny Salezjańskiej w Azji Wschodniej i Oceanii, a zwłaszcza w Tajlandii, która jeszcze bardziej wzmocniła poczucie bycia rodziną, w której każdy troszczy się o drugiego. „Znajdujemy się wszyscy w tej samej łodzi”, jak to przypomniał papież Franciszek na pustym Placu św. Piotra w dniu 27 marca 2020 roku. “Rodzina Salezjańska gromadzi się, aby służyć rodzinie ludzkiej” – to przesłanie ostatniego filmiku.  

Dzień Misji Salezjańskich zachęca wszystkich do solidarnej mobilizacji, jako znaku nadziei i pierwszego głoszenia wiary. Wzywa do jedności w łonie jednej rodziny, aby wyjść na spotkanie najbardziej potrzebującym braciom poprzez konkretne czyny miłosierdzia, inspirowane wiarą w Boga Ojca.

Wszystkie filmy są dostępne w języku włoskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim i portugalskim na kanale YouTube “Settore per le Missioni Salesiane” (Sektor Misji Salezjańskich).

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.