SG – VII wideo-ziarno. “Wzbudzenie zaufania”: w centrum systemu prewencyjnego

05 marzec 2021

(ANS – Rzym) – To już siódmy filmik wideo przybliżający dokument “Młodzi salezjanie i towarzyszenie – Wskazania i dyrektywy”. Ten zgłębia treści 4 rozdziału: “Słuchając Ducha Świętego”. Mowa tu o ważnych, a także krytycznych aspektach związanych z formacją, jak to wyraźnie wynika z badań dotyczących towarzyszenia, w których wzięło udział ponad 4 tys. respondentów, zwłaszcza młodych salezjanów.

Oto zagadnienia, które są omawiane w punktach 152-166:

4.10        Szanować poufność i wzbudzić zaufanie

4.11        Powrócić do systemu prewencyjnego

4.12        Uczyć się na podstawie doświadczenia

4.13        Holistyczne towarzyszenie duchowe

Położenie nacisku na zaufanie, którego nie można narzucić, a na które można jedynie zasłużyć, to owoc zarówno siły charyzmatycznej korzeni salezjańskich – jak o tym przypomina list z Rzymu z 1884 roku – jak i silnych sygnałów, pozytywnych i negatywnych, jakie dostarcza wspomniana ankieta. Wśród nich kwestią, która sprawia poważną trudność, jest brak odpowiedniego zachowania poufności. Czytamy w punkcie 155 dokumentu: “Jak mówi ks. Paweł Albera, istnieje tak ścisła zależność między poufnością a zaufaniem, że nawet niewielkie złagodzenie tego pierwszego powoduje prawie całkowitą i natychmiastową utratę drugiego”.  

I tak samo, silne odniesienie do modelu systemu prewencyjnego to zarówno powrót do początków Valdocco, jak i odpowiedź na sytuacje, które wymagają oczyszczenia i korekty. “Uświadomienie sobie modelu działania w formacji, którą się odbywa, jest ważne i pilne. Odkrycie własnego wzorca działania oznacza możliwość poddania go krytycznej analizie i zdecydowania, czy należy go zmienić.

Naszym zdaniem model konformacji behawioralnej w formacji jest zbyt bliski systemowi represji i nie może iść w parze z duchem salezjańskim (por. Konstytucje, rozdz. 2). Musimy dokonać w tym względzie uczciwej oceny i z odwagą wrócić do systemu prewencyjnego. Zalecenie Księdza Bosko, jakie ten skierował pod adresem pierwszego młodego salezjańskiego Zgromadzenia – ks. Michała Rua: “staraj się, by cię kochano”, jest wypisane na krzyżu, który otrzymują profesi wieczyści w dniu swoich ślubów, i domaga usilnie wprowadzenia w życie, zgodnie z tym, co potwierdza ta ‘egzegeza’ nieocenionej wartości, jaką jest list z Rzymu z 1884 roku” (Tamże, 163).

By mieć dostęp do tego filmiku wideo na ANSChannel, należy kliknąć tutaj.

Chcąc obejrzeć ten i poprzednie filmiki oraz mieć dostęp do załączonych materiałów, stanowiących pomoc w refleksji i dzieleniu się we wspólnocie, należy wejść do działu “multimedia” strony dotyczącej Formacji na internetowej stronie Zgromadzenia: https://www.sdb.org/it/Dicasteri/Formazione/Multimedia 

To wszystko, co tam jest dostępne, może być pobrane, łącznie z filmikami.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.