Hiszpania – Cyfrowa i integracyjna szkoła dla znajdujących się w niekorzystnej sytuacji: “Don Bosco F5”

06 kwiecień 2021

(ANS – Sewilla) – “Don Bosco F5” to cyfrowa i integracyjna szkoła dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, która jako  pierwsza zostanie otwarta w Andaluzji w ramach projektu pedagogicznego „Simplon.co”. Już wybrano pierwszych 25 uczestników, którzy będą kształceni w nowych technologiach według tego modelu. Jest to projekt, który zrodził się ze współpracy „Fundación Don Bosco” i „Factoría F5”, a który będzie finansowany przez przedsiębiorstwo energetyczne „Endesa”. Ten projekt wpisuje się w działania „Fundación Don Bosco” w rejonie "Polígono Sur" w Sewilli, uważanym za jeden z najbardziej problematycznych obszarów w Hiszpanii, który zamieszkuje duża liczba dzieci, młodzieży i rodzin, z dużym poziomem bezrobocia.

Projekt szkolny „Don Bosco F5” narodził się jako odpowiedź na kryzys wywołany przez Covid-19, w celu poszukiwania strategicznego sojuszu między trzema wiodącymi sektorami w zakresie interwencji edukacyjnej i społecznej, szkolenia technologicznego i zaangażowania przedsiębiorczego. Nie możemy zapomnieć, że obecnie w Hiszpanii 12,3 miliona osób znajduje się w sytuacji wykluczenia społecznego (dane z dziesiątego raportu o populacji zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem - AROPE), podczas gdy w branży technologicznej jest ponad 56 tys. wolnych miejsc pracy (jak podaje „Fundación Telefónica”).

„Don Bosco F5” chce zatem być wyrazem zaangażowania na rzecz ukrytych talentów, zwłaszcza wśród kobiet znajdujących się w niepewnej sytuacji, niewykwalifikowanej młodzieży, długotrwale bezrobotnych, ubiegających się o ochronę międzynarodową, Cyganów, młodych ludzi wykluczonych, imigrantów i wszystkich tych grup, które mają najmniejsze szanse.  

W tym projekcie zostanie wykorzystana nowatorska metodologia ukierunkowana na pośrednictwo pracy, która stawia na aktywną, w 100% praktyczną pedagogikę, która połączy zajęcia stacjonarne i online, dedukcyjne metody uczenia się i stałe ukierunkowanie zawodowe, z ukierunkowaniem na zaangażowane organizacje; ten przewiduje wykłady profesjonalistów z branży, spotkania i dni rekrutacyjne z firmami oraz spotkania na Targach Pracy.

Jednym z najciekawszych aspektów tego włączającego projektu jest to, że będzie można uzyskać dostęp do szkoleń w zakresie najbardziej poszukiwanych umiejętności w sektorze cyfrowym bez wcześniejszej wiedzy na ten temat.

 Jednocześnie nie jest to krok w ciemno: z doświadczenia już aktywnych szkół F5 wynika, że ​​76% uczniów w miesiącach bezpośrednio po tym szkoleniu uzyskuje pracę, uzyskuje dostęp do dalszych kursów szkoleniowych lub rozpoczyna działalność przedsiębiorczą. Na poziomie technicznym zaoferowanych zostanie 1000 godzin szkolenia z zakresu projektowania i tworzenia front-endowych stron internetowych i aplikacji (HTML, CSS i JavaScript), projektowania i tworzenia zaplecza stron internetowych i aplikacji, projektowania i prototypowania doświadczeń użytkownika, stosowania takich metodologii, jak Kanban czy Scrum

Po otrzymaniu ponad 150 zgłoszeń, wybrano już 25 osób, które, pomimo niekorzystnej sytuacji osobistej, ekonomicznej i społecznej, wykazały, że posiadają wymagane cechy: samodzielność osobistą, logikę, dużą motywację i zdolność do pracy w zespole.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.