Boliwia – “Techo Pinardi”: ośrodek pomocy dla dzieci ulicy

22 kwiecień 2021

(ANS – Santa Cruz) – “Techo Pinardi” (Szopa Pinardiego) to ośrodek poradnictwa i pomocy dzieciom ulicy, działający w ramach programu “Don Bosco - Santa Cruz”. Chodzi tu o dom dla nieletnich, którzy chcą porzucić życie na ulicy. Większość z nich opuściła swoje domy, ponieważ doświadczyła przemocy lub porzucenia przez rodziców i szukała alternatywnego środowiska rodzinnego na ulicy, gdzie jednak łatwo się zagubili i skierowali na niebezpieczne ścieżki. “To, co chcemy zbudować, to właśnie gościnna, otwarta rodzina i przestrzeń nowych możliwości” – oświadczył Paolo Trevisanato, odpowiedzialny za “Techo Pinardi”.

Ośrodek przyjmuje ludzi młodych żyjących na ulicy w wieku od 13 do 17 lat. Zapewnia im pogodne środowisko, które cechuje spokój, cierpliwość, zainteresowanie i wspaniałomyślność, budując klimat rodzinny, w którym te dzieci mogą poczuć się wolne od niebezpieczeństw związanych z ulicą, i gdzie kieruje się do nich zachęty i towarzyszy w ramach procesu doskonalenia osobistego. Tam ci młodzi ludzie otrzymują integralną pomoc, która obejmuje wymiar psychologiczny, społeczny i opiekę zdrowotną; promowane są ich prawa, uczula się ich na odpowiedzialność, pomaga im dojrzeć, motywując i wychowując zgodnie ze stylem Księdza Bosko, pozwalając, by sami uświadomili sobie swoją sytuację i zmienili życie. Przebywając w tym ośrodku, mogą brać udział w zajęciach edukacyjnych, duchowych, sportowych i rekreacyjnych. W “Techo Pinardi” może przebywać przez jakiś czas 40 dzieci, tak więc w ciągu roku ten może przyjąć, edukować i udzielić pomocy około 150 dzieciom.

“Techo Pinardi” zachęca tych młodych do opracowania małych programów życia po opuszczeniu ulicy. “Dajemy im wystarczająco dużo okazji, aby spróbowali wytyczyć dla siebie inną ścieżkę, co dotyczy np. więzi rodzinnych, chęć powrotu do bliskiego z rodziny, ciotki, babci, a może nawet własnych rodziców. Zaś gdy niemożliwe jest towarzyszenie im w procesie pozytywnej reintegracji u nas, kierujemy ich do bardziej odpowiedniego ośrodka” – dodał pan Trevisanato.

Istotnie, jedną z zasad, którą kieruje się ten ośrodek, zakłada, że gdy ci ludzie młodzi mają więcej niż 17 lat i nie mogą być przyjęci do tego ośrodka, towarzyszenie im nie zostaje przerwane i robi się wszystko, by pomóc im w osiągnięciu samodzielności, a nawet w znalezieniu bezpiecznej pracy.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.