Peru – “Priorytetem ludzie młodzi, najbiedniejsi, osoby w trudnej sytuacji społecznej i podatne na zagrożenia”

08 czerwiec 2021

(ANS – Lima) – Na początku 2021 roku salezjanie z Peru potwierdzili swoje zaangażowanie w ramach czterech “bander salezjańskich”, wyrażając swoją chęć pracy na rzecz budowania kraju bardziej demokratycznego, sprawiedliwego i solidarnego. “Dzisiaj skupimy się na pierwszej z tych ‘bander’: danie pierwszeństwa ludziom młodym, najuboższym, osobom wysokiego ryzyka społecznego i podatnym na zagrożenia” – mówi przełożony salezjańskiej inspektorii peruwiańskiej, ks. Manuel Cayo.

Dla nas, salezjanów, ludzie młodzi są głównym podmiotem naszej troski; zrodziliśmy sie, aby odpowiedzieć na ich potrzeby i wyzwania z nimi związane. A sytuacja, jaka jest w naszym kraju, czyni to nasze zadanie jeszcze bardziej koniecznym i zdecydowanym.  

Ogólnie rzecz biorąc, społeczeństwo z lękiem spogląda na dzieci i młodzież,  jako na coś niebezpiecznego, co może mu zaszkodzić. Jednocześnie przyzwyczailiśmy się, że ludzie młodzi leżą na ulicy, biorą narkotyki lub się upijają. Przez długi czas ci byli postrzegani jako przyszłość kraju i dlatego byli jedną z najbardziej chronionych grup w społeczeństwie. Inwestowano w edukację i kształcenie. Ale od lat 80. stali się warstwą najbardziej potrzebującą. Nie ma odpowiedniej polityki w odniesieniu do tej grupy i obecnie mamy wielu młodych poza systemem, bez planów życiowych.

Dane związane z sytuacją społeczną młodzieży są przerażające: wskaźnik bezrobocia mężczyzn poniżej 30. roku życia to 19,8%, a w przypadku kobiet – 25,2%; zaś ogólny wskaźnik bezrobocia wynosi 13,2%.

Według danych UNICEF, procent dzieci i młodzieży, którzy żyją w ubóstwie w Peru, wzrósł z 26,9% w 2019 r. do 39,9% w 2020 r., co związane jest z pandemią. Ponad dwa miliony nastolatków i młodzieży w wieku od 15 do 24 lat nie uczy się ani nie pracuje.  21% ludzi młodych figuruje w statystykach jako “nędzarze”.

Jednocześnie rośnie konsumpcja społecznie akceptowanych i nielegalnych używek: badania krajowe pokazują, że 59,7% populacji w wieku od 12 do 15 lat i 87,3% młodych ludzi w wieku od 19 do 24 lat spożywa alkohol. Z drugiej strony, wyniki krajowej ankiety dotyczącej zażywania narkotyków wśród uczniów i studentów (ENCODE) pokazują, że 17,2% młodych ludzi w gimnazjum i liceum zażywało narkotyki w pewnym momencie swojego życia:18,6% mężczyzn i 15,9 % kobiet. Brakuje odpowiedniej strategii i polityki dla tej grupy populacji, najbardziej narażonej na bezrobocie i marginalizację.  

W obliczu tych danych i tej rzeczywistości, które dają do myślenia, nie możemy być obojętni. Stąd też ta nasza pierwsza “bandera” wyraża następującą fundamentalną opcję:

Obecność i obrona to dwa słowa, które charakteryzuję tę “banderę” i które stanowią dla nas bodziec prowadzący do tego, by być tam, gdzie nie może nas zabraknąć; być być wiernym temu charyzmatowi, który czyni nas Samarytanami młodzieży.

Ks. Manuel Cayo SDB

Przełożony Inspektorii Peruwiańskiej

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.