SG – Spotkanie delegatów ds. komunikacji społecznej regionu Europa Środkowo-Północna

07 lipiec 2021

(ANS - Rzym) – W dniu wczorajszym, 6 lipca, delegaci ds. komunikacji społecznej regionu Europa Środkowo-Północna spotkali się w celu zaplanowania dalszej działalności w regionie oraz – przyjrzenia się obecnej sytuacji i wyzwaniom, jakim trzeba stawić czoła w realizacji misji związanej z komunikacją społeczną. W spotkaniu wzięli także udział: ks. Gildasio Mendes, radca generalny ds. komunikacji społecznej (KS), i ks. Roman Jachimowicz, radca regionu Europa Środkowo-Północna. Gdy chodzi o delegatów ds. KS, ci reprezntowali takie kraje, jak Francja i Belgia Południowa, Wielka Brytania, Malta, Niemcy, Austria, Chorwacja, Słowenia, Polska, Belgia Północna. Do tego grona dołączyli inni członkowie Dykasterii KS w osobach ks. Ricardo Campoli i ks. Harrisa Pakkama.

Po modlitwie i słowach powitania ze strony ks. Gildasio oraz krótkiej prezentacji każdego z uczestników spotkania, na jego pierwszą część złożyły się słowa podziękowania pod adresem ks. Boba Gardnera, delegata KS inspektorii Wielkiej Brytanii, który w ostatnich latach pełnił również funkcję regionalnego koardynatora KS. Zastąpił go teraz ks. Mariusz Jawny, delegat KS polskiej inspektorii salezjańskiej z siedzibą we Wrocławiu (PLO). Następnie ks. Mendes podziękował wszystkim delegatom za ich pracę, zapewniając również o swoje trosce na polu towarzyszenia i ukierunkowywania ich w realizowanej przez nich misji. Ze swojej strony również ks. Jachimowicz docenił pracę wykonywaną przez wszystkich delegatów, podkreślił szerokie wykorzystanie platform online i zachęcił wszystkich do korzystania z tych zasobów w służbie misji związanej z komunikacją społeczną.

Potem omówiono wspólne programy przewidziane na drugie półrocze 2021 roku. Ks. Mendes przedstawił krótko ideę Salezjańskiej Szkoły Komunikacji Społecznej, wyjaśniając, w jaki sposób wybrane tematy są związane z realizacją planów Zgromadzenia i Dykasterii KS, uwzględniając potrzeby każdego regionu.   Wspomniał, że inne regiony już opracowały takie programy, stwierdzając, że wspólne programy, jakie są proponowane przez centrum, będą stanowić dobrą bazę dla wszystkich uczestników. Zachęcił wszystkich delegatów do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach w ramach tej Szkoły, zaznaczając, że dopuszczona jest wielka elastyczność co do wyboru tematów, prelegentów, czasu trwania kursu...

Jakkolwiek w swojej pierwszej fazie programu ta Szkoła przewiduje następujące tematy:

  • Wymiar Biblijny Komunikacji – odczytać komunikację w perspektywie Emaus – Ks. Gildásio Mendes – Radca Generalny ds. Komunikacji Społecznej – Rzym.
  • Wymiar synodalny komunikacji – Ks. Harris Pakkam – Członek Sektora Komunikacji, Rzym.
  • Wymiar salezjański Komunikacji – Ks. Ricardo Campoli – Członek Sektora Komunikacji, Rzym.
  • Wymiar instytucjonalny Komunikacji – Dr Fabrizio Vignati – Świecki współpracownik Okręgu Piemont i Valle d’Aosta (ICP).
  • Wymiar komunikacji i duszpasterstwa młodzieżowego – Ks. Miguel Angel García Morcuende – Raca generalny ds. duszpasterstwa młodzieży.<

Koordynatorem drugiej części spotkania był ks. Jawny. Zostały zasugerowane następujące tematy na drugi etap Salezjańskiej Szkoły Komunikacji Społecznej:

1. Poszukiwanie prawdy porzez media (rozpoznać i zwalczać fake news).

2. Problemy i wyzwania związane z bezpieczeństwem w Internecie.

3. W jaki sposób skutecznie wykorzystać dostępne narzędzia w naszym apostolacie poprzez komunikację online?

4. Komunikacja i interwencja w przypadku kryzysu.

5. Zrozumieć instytucjonalną tożsamość Zgromadzenia i marketing oraz promocję/reklamę w stylu salezjańskim.

6. Jedność i skuteczność pracy duszpasterskiej na rzecz młodzieży w środowiskach szkolnych.

7. Zrozumienie i opanowanie narzędzi związanych z Google i aplikacji praktycznych dla KS.

Delegaci zgodzili się co do tego, że programy szkoleniowe mogłyby być zaplanowane w cyklu miesięcznym, z dwugodzinnymi sesjami, do czego mogłoby jeszcze dojść tłumacznie symultaniczne dla tych, którzy nie znają angielskiego. Na koniec ks. Jawny powiedział, że tematy zostaną zaprezentowane i będzie można dać także pewne sugestie prelegentom.

To spotkanie było dla wszystkich dobrą okazją do interakcji, dostarczając użytecznej wiedzy dotyczącej całego kontekstu, a także wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć każdy z delegatów, ukazując również w jaki sposób praca w sieci i dobra formacja mogą przyczynić się do komunikowania się w sposób coraz bardziej skuteczny. 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.