SG – Duszpasterstwo młodzieży i rodzina w Roku “Amoris Laetitia”

19 lipiec 2021

(ANS – Rzym) – Od września będzie do dyspozycji inspektorów, delegatów ds. duszpasterstwa młodzieży i działaczy duszpasterskich różnych środowisk broszura “Duszpasterstwo młodzieży i rodziny”. Ta została wydana w sześciu językach (francuskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim, polskim i portugalskim) i będzie dostępna zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Jest ona owocem pracy, jaką Sektor Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego realizuje od kilku miesięcy w celu wzmocnienia współpracy między duszpasterstwem młodzieży i  rodziną, stanowiąc integrację i uaktualnienie tej drogi, która została zapoczątkowana w 2014 roku, a która była kontynuowana przez znaczący Międzynarodowy Kongres Duszpasterstwa Młodzieży i Rodziny (Madryt 2017). Ponadto ta pozycja łączy się z ważnym wydarzeniem w Kościele: 19 marca 2021 roku papież Franciszek zainaugurował Rok “Amoris Laetitia”, pięć lat po publikacji “Amoris Laetitia”. Ten rok zakończy się 26 czerwca 2022 r. X Światowym Spotkaniem Rodzin w Rzymie z Ojcem Świętym.

Od ostatniego kwartału 2020 roku Sektor Duszpasterstwa Młodzieżowego rozpoczął pracę związaną z gromadzeniem i analizą całego materiału dotyczącego inicjatyw podejmowanych przez Zgromadzenie w tym względzie (spotkania delegatów, dokumenty ekspertów i materiały Kongresu). W tym kontekście została przeanalizowana ostatnia literatura (która ukazała się po publikacji “Amoris Laetitia”) o charakterze międzynarodowym, która dotyczy relacji, jaka zachodzi między duszpasterstwem młodzieży a rodziną. Następnie poproszono dużą grupę osób reprezentujących różne Regiony o przesłanie swoich uwag i sugestii odnośnie do proponowanych treści, po którym to apelu dotarło wiele cennych materiałów. Jednocześnie Przełożony Generalny i jego Rada przeanalizowali ten tekst w czasie różnych sesji roboczych, aby następnie zatwierdzić jego ostateczną wersję i publikację.

Istotnie, ten tekst przedstawia się jako syntetyczny i organiczny zbiór tego, co jest zasadnicze, a co wyłoniło się w czasie tego całego bogatego i owocnego procesu.

Proponowane stronice starają się ukazać, w jaki sposób zaangażowanie i integracja tych dwóch rzeczywistości (salezjańskiego duszpasterstwa młodzieży i rodziny) prowadzi nas do wspólnej refleksji nad znaczeniem i potrzebami, jakie niesie ze sobą ta podwójna perspektywa dla naszej odnowy wychowawczej i duszpasterskiej.  

Adresatami tego dokumentu są Salezjanie Księdza Bosko i wszyscy działacze duszpasterscy, którzy ponoszą odpowiedzialność za animację różnych sektorów i środowisk. W obliczu sytuacji rodziny, z jaką mamy do czynienia obecnie, salezjanie, wraz z Rodziną Salezjańską, są wezwani do wyjścia z propozycją duszpasterską, która będzie towarzyszyć wszystkim typom rodzin, które tworzą WWD i wszystkim ludziom młodym.

Ten dokument posiada trzy części. W pierwszej mowa jest o wartości rodziny w doświadczeniu Księdza Bosko i na Valdocco; druga obejmuje niektóre refleksje dotyczące jakości spotkania wychowawczego i ducha rodzinnego w systemie prewencyjnym, zaś w trzeciej zostaje uwypuklone znaczenie rodziny samej w sobie, jej wkład w ekosystem formacji młodzieży, pozytywnie uwydatniając jej wkład w codzienne życie Wspólnoty Wychowawczo-Duszpasterskiej (WWD). Zostały również zaproponowane niektóre konkretne wskazówki dla SPWD.

Jak stwierdza papież Franciszek, rodziny “nie stanowią problemu, są przede wszystkim szansą” (AL 7). Wystarczy tutaj pomyśleć o doświadczeniu Jezusa w jego rodzinie (Łk 2, 51-52): możliwość uczenia się bycia, wspólnego życia, pomagania sobie, troszczenia się i kochania.  

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.