Kongo – Salezjanie z “Don Bosco Ngangi” angażują się na rzecz pokoju w regionie Kiwu

25 sierpień 2021

(ANS – Goma) – W środę 18 sierpnia salezjański Ośrodek “Don Bosco Ngangi” w Gomie gościł pana Fondonga Juliusa, szefa biura Misji ONZ na rzecz Stabilizacji Demokratycznej Republiki Konga pod nazwą MONUSCO. Celem wizyty było przeprowadzenie kontroli wśród młodych byłych żołnierzy, którzy zostali powierzeni salezjanom w celu przygotowania ich do wykonywania różnych zawodów przed ich powrotem do miejscowości, z których pochodzą.  

Ośrodek młodzieżowy “Don Bosco Ngangi”, jako ośrodek edukacji duchowej, został uznany za odpowiednie miejsce do resocjalizacji ludzi młodych wysokiego ryzyka i ofiar przemocy społecznej. Ten wybór nie jest przypadkiem. Ośrodek “Don Bosco Ngangi” oprócz kompetencji technicznej oraz jakości struktur i poziomu przygotowania nauczycieli, jest również odpowiednim środowiskiem do wychowywania dobych chrześcijan i uczciwych obywateli.

“Wprowadzanie pokoju poprzez pojednanie jest przede wszystkim kwestią duchową. Ten ośrodek wzmocnienia wiary musi wam pomóc wejrzeć w wasze wnętrze, abyście się pojednali z samym sobą, z waszymi rodzinami i waszą społecznością. A to dlatego, abyście, kiedy powrócicie do waszych miejscowości, byli ambasadorami pokoju i apostołami pojednania”. W tych słowach pan Fondong Julius zwrócił się do młodych byłych żołnierzy, którzy odbywają edukację zawodową w Ośrodku “Don Bosco Ngangi”.

Od początku sierpnia 74 młodych byłych żołnierzy oraz niektóre dziewczęta i kobiety, które były ofiarami różnych form przemocy społecznej, przygotowują się do zawodu hydraulika, murarza, fryzjera i kosmetologa. Ta inicjatywa wpisuje się w projekt zwalczania przemocy w społeczeństwie. Mowa tu o projekcie integracyjnym, ponieważ obejmuje on z jednej strony byłych młodych żołnierzy lub młodych ludzi, którzy mogliby być zwerbowani do grup zbrojnych, a z drugiej – również ofiary grup zbrojnych, głównie dziewczęta i kobiety. 

Po trzech miesiącach szkolenia ci młodzi, którzy zdecydowali się zerwać z grupami zbrojnymi, będą się starać zarobić na życie w różnych sposób, ale już nie stosując przemocy. Staną się obywatelami, twórcami pojednania, pokoju i rozwoju. “Wszyscy jesteście jeszcze młodzi, nie możecie swoje życie związać z bronią, konfliktami zbrojnymi ani przemocą” - powiedział do nich szef misji MONUSCO.

Dziewczętom i kobietom będącym ofiarami przemocy ze strony grup zbrojnych szef urzędu zalecił, by wybrały mimo wszystko przebaczenie i pojednanie.

Ze swojej strony ks. Jean-Pierre Muhima, dyrektor Ośrodka “Don Bosco Ngangi”, podziękował szefowi biura MONUSCO za jego uznanie pracy Salezjanów Księdza Bosko na rzecz tych ludzi młodych, jak również wkładu na rzecz zaprowadzania pokoju w regionie Kiwu, od długiego czasu nękanego konfliktami zbrojnymi. 

                                                                 Journal Jambo Vijana/Don Bosco 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.