SG – Oryginalny i innowacyjny tom salezjańskiej historii

31 sierpień 2021

(ANS – Rzym) -Volti di uno stesso carisma. Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice nel XX secolo” (ACSSA, studi 10, Roma LAS 2021): to tytuł osatniego tomu, który powstał pod redakcją ks. Francesco Motto SDB i s. Grazii Loparco CMW. Ten obejmuje 48 postaci salezjanów i córek Maryi Wspomożycielki, które przedstawili członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Salezjańskiej i inni naukowcy świeccy w czasie pięciu poprzednich seminariów kontynentalnych (Słowacja, Indie, Tajlandia, Kenia, Argentyna). Bardzo pouczający jest wstęp prof. Giorgio Chiosso, z omówieniem strony redakcyjnej tomu, do czego dochodzą kolorowe załączniki oraz indeksy dotyczące poszczególnych osób i miejsc.

Specyfika prezentowanych postaci polega na tym, że są to osoby, które, ze względu na znaczenie zrealizowanych przez nich dzieł, przyczyniły się do napisania znaczących i nowatorskich kart historii salezjańskiej, nie zabiegając jednak wcale o powszechny rozgłos. Pracowali w różny sposób, co dotyczyło zarówno ziemi, na której się zakorzenili, jak i umiejętności pozostania wiernymi jednemu salezjańskiemu charyzmatowi, bez wyrzekania się zaradności osobistej, oryginalnych rozwiązań, elastyczności praktycznych działań dostosowanych do potrzeb lokalnych realiów, wykazując również w niektórych przypadkach wielkie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Mamy tutaj do czynienia z ciężką pracą o charakterze archiwalnym i wielką zaradnością osobistą, z dwoma biskupami, koadiutorami, siostrami, którzy wspólnie dokonali “oddolnej” rekonkstrukcji obecności i ewolucji charyzmatu Księdza Bosko na świecie: od Polski po Sycylię, przez kraje połowy Europy, od Kalifornii po Chile, przez Kolumbię, Ekwador, Peru, Urugwaj, Argentynę, od Tunezji do Południowej Afryki, przez Gabon, Demokratyczną Republikę Konga, Mozambik, od Indii po Tajlandię, Koreę, Japonię itd. Lektura tego dużego tomu daje również możliwość uchwycenia skomplikowanych mikroprocesów, dzięki którym inicjatywy, często podjęte oddolnie pod naciskiem biskupa lub dobroczyńcy czy też w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe, udało się zrealizować.

Pośród tych 48 postaci wyróżniają się siostry i kapłani zaangażowani w promocję obecności salezjańskiej i skuteczną organizację. Są to osoby, którymi kieruje niezwykła pasja i bezgraniczna wiara, a które oddają swoje serca pomimo przeróżnych przeciwności, zawierzają Opatrzności swoje nadzieje, wytrwale dążą do celu, godzą się zapłacić cenę wielkich osobistych wyrzeczeń, nie mówiąc już o trudnościach finansowych, które czasami utrudniają nie tylko przetrwanie powstałych dzieł, ale także codzienne życie. Ale obok tych “znaczących” protagonistów znajdujemy także osobowości o innych cechach, postaci wybitnie intelektualne. I wreszcie, nie brakuje postaci impulsywnych, pełnych entuzjazmu, a w niektórych przypadkach także krytycznych w odniesieniu do przyjętych praktyk, którzy angażują się w dialektyczne konfrontacje z przełożonymi, które są znaczone także pewnym niezrozumieniem.

Ich życie, w nowatorskiej i oryginalnej perspektywie, w jakiej jest przedstawiane, stanowi wspaniałe źródło inspiracji dla tych, którzy w trudnej sytuacji historycznej, której doświadczamy, przesiąknięci są różnymi symptomami cierpienia z powodu poczucia, iż nie są w stanie stanąć na wysokości zadania.

Lektura tego dzieła, które jest owocem współpracy zarówno znanych uczonych, jak i zwykłych miłośników historii salezjańskiej, częściowo wypełnia luki dotyczące tysięcy sióstr, księży, koadiutorów i dobroczyńców, którzy uczynili możliwym wielki sen Księdza Bosko. Chce być również bodźcem do podjęcia podobnych i pogłębionych badań archiwalnych w lokalnych placówkach, wykraczających poza tradycyjny gatunek literacki listów pogrzebowych, tak budujących, ale często mało wartościowych dla historii.   

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.